Tag: Bestuur

Samenwerking met VC Zwolle

Na de fantastische clinic aan het eind van het afgelopen seizoen hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor een samenwerking met de eredivisieclub VC Zwolle. We zijn blij om jullie nu te kunnen informeren dat we, na een aantal goede gesprekken, gekomen zijn tot een samenwerking met VC Zwolle.

Deze samenwerking start al op vrijdag 16 november in de vorm van een clinic voor onze trainers! Het idee is om dit seizoen al zo’n 3 a 4 sessies te plannen. Vrijdagavond 16 november komen ze bij ons, daarbij worden alle trainers binnen Thriantha uitgenodigd. Ze gaan ons helpen bij het opzetten van trainingen, omgaan met kinderen/ mensen, oefenstof en wat er nog meer bij komt kijken om een leuke en goede training te bedenken. Daarnaast is het de bedoeling om de clinic (voor leden), zoals afgelopen seizoen gegeven, ook jaarlijks te herhalen. Kortom: voor veel mensen een leerzame periode om gebruik van te maken binnen de vereniging.

De Technische Commissie (TC) zal e.e.a. gaan begeleiden. Dus mochten jullie goede ideeën / suggesties hebben, breng deze dan in bij de TC of op vrijdagavond 16 november. U kunt zich voor 16 november opgeven, bij één van de leden van de TC: Marc, Henk-Jan, Lieke, Mariska, Mirella of Gonda. We rekenen op een goede samenwerking de komende jaren.

Een sportieve groet,

Het Bestuur

 

 

Ledenvergadering 19 september (deel 1)

Op woensdagavond 19 september hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. We begonnen de vergadering met 1 minuut stilte, wegens het overlijden van Henk Klein (speler H1) op zondag 19 augustus.

Hierna volgden wij de agenda:
Als eerste kwam het jaarverslag van de secretaris. Opvallende punten hierin waren, dat de dames Recreanten het afgelopen seizoen KAMPIOEN in hun klasse zijn geworden. Daarnaast konden we mee delen, dat we in het afgelopen seizoen gegroeid zijn met 14 leden. Dit is exclusief de leden van het nieuwe heren team, die zich in het huidige seizoen hebben ingeschreven.

Vervolgens een keurige presentatie van de jeugdcommissie. Het vasthouden van het grote aantal mini’s lijkt problematisch, hierin zakken we dus iets in aantal. Het positieve is, dat er voor onze jeugdleden, naast hun trainingen en wedstrijden, wel erg veel wordt georganiseerd en deze activiteiten worden ook nog eens zeer goed bezocht!

De penningmeester deelde mee, dat we het afgelopen seizoen positief hebben afgesloten. Ondanks een aantal investeringen, die zijn gedaan.

Na de pauze hebben we, na 8 jaar afscheid moeten nemen van Anky, als bestuurslid. Anky heeft een aantal jaren de rol van penningmeester vervuld en de laatste jaren heeft ze er voor gezorgd, dat onze sponsorinkomsten drastisch zijn gestegen. Daarnaast zijn bijna alle teams voorzien van pakken, tassen, hoody’s en bidons. Anky bedankt voor je inzet in het bestuur van onze club!

Daarna hebben we Tonnie Bril gehuldigd voor haar 43 jarige jubileum. In het verleden zijn niet alle nieuwe leden goed vastgelegd. Naenig denk- en speurwerk bleek, dat we Tonnie niet hebben gehuldigd bij haar 40 jarig lidmaatschap, maar dat blijkt ook na 43 jaar nog altijd te kunnen.

 

 

 

Tot zover deel 1 van de ledenvergadering 2017 – 2018

Het bestuur

In Memoriam

Afgelopen zondag bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat Henk Klein in de leeftijd van 50 jaar is overleden.

Henk speelde sinds enkele jaren bij ons in het Heren 1 team.

We wensen de nabestaanden en onze mannen van Heren 1 veel sterkte toe met dit verlies.

Aanstaande vrijdag is er de gelegenheid om te condoleren en zaterdag zal er in besloten kring afscheid worden genomen van Henk.
 

Het bestuur