Tag: Bestuurstaofel

Van de Bestuurstaofel (2019-01)

Het jaar 2019 is inmiddels van start gegaan, de meesten van ons zijn inmiddels weer aan het werk of naar school.Het bestuur heeft haar 1e vergadering van 2019 ook achter de rug en een aantal zaken uit deze vergadering willen we graag met de leden delen:

  1. Het afgelopen seizoen hebben we een aantal jongens van buitenaf, binnen onze club mogen verwelkomen. Inmiddels zijn de jongens heren geworden, en hebben we van dit jongensteam m.i.v. het seizoen 2018 -2019 het Heren 2 team gemaakt. Binnen het bestuur vinden we het belangrijk, dat ook jongere leden mee kunnen denken in het beleid van de club. We hebben Bonno Herder bereid gevonden vanaf januari 2019 toe te laten treden tot het bestuur. We wensen hem heel veel succes en als er vragen/suggesties zijn kan ook Bonno worden benaderd.
  2. Na een aantal jaren niets met de consumptieprijzen te hebben gedaan, hebben we besloten om per 1 januari 2019 de prijzen enigszins op te schroeven.
  3. Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over een bijeenkomst van of met wijze leden. Tijdens deze bijeenkomst willen we met de leden graag van gedachten wisselen, waar we ons als club nog zouden willen en/of kunnen verbeteren. We nodigen langs deze weg, dan ook alle leden uit, om op om deze avond aanwezig te zijn om punten aan te dragen, maar ook zaken als herenvolleybal; ontwikkeling van beachvolleybal binnen Thriantha gezamenlijk te bespreken en misschien voel je je geroepen om mee te denken in oplossingen. Datum van deze bijeenkomst volgt.
  4. Het aantal zitplaatsen in de sporthal, en dan vooral beneden, is al enige jaren een “probleem”.  Onlangs zijn ons stoelen aangeboden, die hier naar onze mening uitstekend voor geschikt zijn. De stoelen zijn in de kerstvakantie opgehaald en staan inmiddels in de hal. Naast de stoelen hebben we ook een aantal tafels gekregen, die we willen gebruiken voor de tellers.

Komend weekend beginnen de wedstrijden weer en we starten op de vrijdagavond in onze eigen hal met een 2-tal krakers.

De wedstrijden tussen : HEREN 4 (1,5) – HEREN 3(de Zwien’n), aanvang 19:00 & DAMES 1 – DA ES 2. aanvang 21:00.    

Naast deze krakers zijn er in de hal nog twee  wedstrijden.

Om 19.00 uur Thriantha MB 1 – MSK B1 & Thriantha MB 2 – VIOS/VCR MB 1 en om 21.00 uur Thriantha DS 5 – VIOS/R DS 2

Rest ons nog een ieder een sportieve 2e helft van het seizoen toe te wensen en hopelijk kunnen we net als bijna ieder seizoen een aantal kampioenen huldigen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Van de Bestuurstaofel

Van de Bestuurstaofel:

Zoals velen van jullie al wel hebben gemerkt, hebben we onlangs een nieuwe website laten ontwerpen. Na het ontwerp van de website moest deze nog volledig worden gevuld en aangekleed. Voor het aankleden van de website hebben we Martin Koers bereid gevonden dit op zich te nemen. Wij denken dat we op dit moment dan ook weer een actuele website hebben, die voldoet aan de huidige maatstaven. De site, bevat actuele informatie en de eerste wedstrijdverslagen hebben jullie ook al kunnen lezen. Vanaf nu willen gaan we proberen om ook namens het bestuur 1x per maand een stukje te schrijven met een aantal actuele zaken die spelen. Het zou natuurlijk leuk zijn dat er steeds meer verslagen van wedstrijden of activiteiten komen om andere mensen mee te laten genieten van de gebeurtenissen binnen de vereniging.

Op dit moment is de technische commissie al weer druk bezig om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen te maken. Dit kost ieder jaar weer veel energie, er wordt altijd geprobeerd om zo open en transparant mogelijk te communiceren met trainers en leiders, voor de één pakt het positief uit en voor de ander negatief. We hebben te maken met een vereniging en dan is het helaas onmogelijk om het voor iedereen 100 % naar de zin te maken. Als bestuur zijn we er echter van overtuigd dat wij dit wel altijd nastreven.

Ergens in 2017 hebben we bezoek gehad van de gemeente met als doel een controle op onze horecavergunning, die we recentelijk hebben ontvangen.
Voor het hebben van een vergunning is het noodzakelijk, dat er altijd iemand achter de bar staat, die in het bezit is van een certificaat: Verantwoord alcohol schenken. Velen van jullie hebben dit certificaat al gehaald, en die moet dan ook achter de bar aanwezig zijn, als je bardienst hebt. Mocht je certificaat niet aanwezig zijn, laat dan even een briefje achter of informeer één van de bestuursleden. Heb je het certificaat “Verantwoord alcohol schenken” nog niet gehaald, zou je dan je best willen doen het certificaat alsnog te halen?

Voor nu wens ik jullie allen heel veel suCCes met de laatste loodjes in de competitie en.

LET OP :
Op 21 april vindt de laatste thuisronde van de competitie plaats, dit willen we afsluiten met een leuk feestje georganiseerd door dames 1.
Zorg dat je er bij bent !    (Ook supporters zijn van harte welkom)

Het Bestuur