Kantinedienst en Zaalwacht 2019-2020

Hi allemaal!

In de bijlagen vinden jullie het schema voor de bezetting in de kantine en zaalwacht. Dit seizoen wordt de bezetting in de kantine en zaalwacht anders ingedeeld. Wij hebben hiermee getracht het beter te verdelen over het seizoen wat meer rust zal creëren. Op deze manier heb je als team ook meer mogelijkheden om samen na de wedstrijd wat de drinken met elkaar. De extra informatie staat beschreven onder het schema zelf, maar is voor de duidelijkheid ook hieronder weergegeven.

Extra informatie:

Iedere thuisspelende competitiedag zijn er twee teams volledig samen verantwoordelijk voor de bezetting in de kantine en voor de zaalwacht. Bij de opstart en het afsluiten van de kantine en de zaal is het bestuurslid van dienst aanwezig en deze persoon is verder de hele dag bereikbaar, mochten er bijzonderheden zijn. Zorg ervoor dat er altijd 2 personen aanwezig zijn in de kantine en 1 persoon de zaalwacht voor zijn/haar rekening neemt. Tussen 17:00 en 22:00 uur is het een stuk drukker in de kantine en is het van belang dat er 3 personen aanwezig zijn in de kantine. Naast de teams zijn er ook vrijwilligers ingepland. In sommige gevallen worden momenten op de dag volledig ingevuld door vrijwilligers en andere momenten is het belangrijk dat de teams samenwerken met de vrijwilligers. Let op: de kantine moet uiterlijk om 00:00 uur afgesloten zijn. Dit schema krijgt iedere keer een update wanneer er meer informatie bekend is.

Via deze link is het schema aan te klikken: Schema kantinedienst en zaalwacht seizoen 2019 – 2020

Het bestuur wenst iedereen een heel fijn en sportief seizoen toe! En bedankt vrijwilligers en scheidsrechters dat jullie ook dit jaar weer voor ons klaarstaan! We maken er samen een knallend seizoen van!