Van de Bestuurstaofel (2019-01)

Het jaar 2019 is inmiddels van start gegaan, de meesten van ons zijn inmiddels weer aan het werk of naar school.Het bestuur heeft haar 1e vergadering van 2019 ook achter de rug en een aantal zaken uit deze vergadering willen we graag met de leden delen:

  1. Het afgelopen seizoen hebben we een aantal jongens van buitenaf, binnen onze club mogen verwelkomen. Inmiddels zijn de jongens heren geworden, en hebben we van dit jongensteam m.i.v. het seizoen 2018 -2019 het Heren 2 team gemaakt. Binnen het bestuur vinden we het belangrijk, dat ook jongere leden mee kunnen denken in het beleid van de club. We hebben Bonno Herder bereid gevonden vanaf januari 2019 toe te laten treden tot het bestuur. We wensen hem heel veel succes en als er vragen/suggesties zijn kan ook Bonno worden benaderd.
  2. Na een aantal jaren niets met de consumptieprijzen te hebben gedaan, hebben we besloten om per 1 januari 2019 de prijzen enigszins op te schroeven.
  3. Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over een bijeenkomst van of met wijze leden. Tijdens deze bijeenkomst willen we met de leden graag van gedachten wisselen, waar we ons als club nog zouden willen en/of kunnen verbeteren. We nodigen langs deze weg, dan ook alle leden uit, om op om deze avond aanwezig te zijn om punten aan te dragen, maar ook zaken als herenvolleybal; ontwikkeling van beachvolleybal binnen Thriantha gezamenlijk te bespreken en misschien voel je je geroepen om mee te denken in oplossingen. Datum van deze bijeenkomst volgt.
  4. Het aantal zitplaatsen in de sporthal, en dan vooral beneden, is al enige jaren een “probleem”.  Onlangs zijn ons stoelen aangeboden, die hier naar onze mening uitstekend voor geschikt zijn. De stoelen zijn in de kerstvakantie opgehaald en staan inmiddels in de hal. Naast de stoelen hebben we ook een aantal tafels gekregen, die we willen gebruiken voor de tellers.

Komend weekend beginnen de wedstrijden weer en we starten op de vrijdagavond in onze eigen hal met een 2-tal krakers.

De wedstrijden tussen : HEREN 4 (1,5) – HEREN 3(de Zwien’n), aanvang 19:00 & DAMES 1 – DA ES 2. aanvang 21:00.    

Naast deze krakers zijn er in de hal nog twee  wedstrijden.

Om 19.00 uur Thriantha MB 1 – MSK B1 & Thriantha MB 2 – VIOS/VCR MB 1 en om 21.00 uur Thriantha DS 5 – VIOS/R DS 2

Rest ons nog een ieder een sportieve 2e helft van het seizoen toe te wensen en hopelijk kunnen we net als bijna ieder seizoen een aantal kampioenen huldigen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur