Video Challenge Systeem bij volleybal

Hoe werkt het Video Challenge systeem?

Door een batterij camera’s, die langs het speelveld staan opgesteld is het mogelijk om tijdens de wedstrijd beelden te bekijken die beslissingen van de scheidsrechters bevestigen of corrigeren. Hoe werkt dit systeem nu en hoe moet het worden gebruikt tijdens de wedstrijd.

Wat kan er aangevraagd worden?

  • Bal in/uit – zijlijnen en achterlijn
  • Blok aanraken
  • Netfout – netcontact tussen de antennes door een speler die probeert de bal te spelen
  • Aanraking van de antenne – contact door een speler of de bal
  • Voetfout – contact van de serveerder met de achterlijn, contact van de aanvaller met de drie meter lijn bij een aanval of de complete overschrijding van de middenlijn door een voet(en) van een speler

Hoe aan te vragen?

De coach vraagt aan de scheidsrechter om een challenge en zegt er duidelijk bij welke challenge hij kiest.

Wanneer aan te vragen?

Bij het einde van de rally moet er binnen 5 seconden een aanvraag gebeuren tot een challenge.

Ook de 1ste scheidsrechter kan een challenge aanvragen, wanneer hij niet zeker is van een beslissing.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Via headsets wordt de aanvraag mondeling doorgegeven aan de videoscheidsrechter. De beelden worden klaargezet en getoond door de video challenge technicus. Op basis van die beelden wordt een beslissing genomen door de videoscheidsrechter. Die wordt mondeling meegedeeld aan 1ste en 2de scheidsrechter. De beelden op basis waarvan de beslissing werd genomen worden getoond op de LED-scherm in de zaal en ook via de TV Omroep.

Hoeveel maal kan er een challenge aangevraagd worden?

Een team kan steeds opnieuw een challenge aanvragen tot het twee onsuccesvolle challenges achter zijn naam heeft. Iedere nieuwe set komt dit aantal terug op nul en kan er opnieuw een challenge aangevraagd worden.
Een algemene regel is, als er geen beelden beschikbaar zijn waarop de fout te zien is dan blijft de beslissing van de scheidsrechter geldig of kan het punt opnieuw gespeeld worden.