Auteur: Beheerder: Martin Koers

(78) Bedankt

vv Thriantha, kop foto column

Het Coronavirus is nog steeds onder ons. Bij de eerste golf zijn door het kabinet landelijk basisregels opgesteld. Er werd toen gesteld, dat we alleen controle over het virus krijgen, als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

Voor iedereen in Nederland geldt: 

 1. Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
 2. Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 3. Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
 4. Werk zo veel mogelijk thuis.
 5. Vermijd drukte.
 6. Ga weg als het druk is.
 7. Reis zoveel mogelijk buiten de spits

In het begin was nagenoeg iedereen in Nederland overtuigd van het belang van deze regels. Toch raakten veel mensen besmet en overleden er veel ouderen. Langzamerhand werden de bovenstaande regels aan de laars gelapt. Ik wil daarom dan ook iedereen bedanken, die zich in de zomermaanden systematisch NIET aan deze simpele regels hebben gehouden. Ik snap het niet. In het verkeer hebben we de regel, dat we allemaal rechts rijden. Volgens mij zijn er geen volksstammen Nederlanders die zich niet aan deze simpele regel houden. Nee, ze kijken wel uit. Of ze komen zelf te overlijden of ze veroorzaken de dood van een ander. Iets soortgelijks doet zich wel met het Coronavirus in ons land. Hier zijn wel volksstammen Nederlanders die zich niet aan de simpele basisregels houden met als gevolg veel besmettingen, ziek en doden. Nogmaals wil ik deze landgenoten van harte bedanken. MAAR NIET HEUS. De strategie om een tweede golf te voorkomen was gebaseerd op het na leven van de eerder genoemde simpele regels. Volgens de heren geleerden zitten we nu volop in de tweede golf met alle gevolgen van dien. Ik ben er van overtuigd, dat bij het volgen van de basisregels, we op dit moment niet in een tweede golf zouden zitten en we geen mondkapjes nodig hebben.

Nee ik wil iedereen van uit de grond van mijn hart bedanken, die zich wel aan de regels hebben gehouden. Ik hoop, dat het een wake up call is voor een ieder. Daarnaast hoop ik ook, dat de Corona ontkenners er van overtuigd zijn, dat dit virus toch iets anders is dan een griep. Ook al negeer je het voor jezelf, doe het dan voor een ander. Denk vooral ook aan je eigen familie. Jij bent een belangrijke schakel in het verspreiden van het virus. Je zou het toch niet op je geweten willen hebben, dat jij door je onnozel gedrag de dood van je ouders of grootouders op je geweten hebt. Voor diegenen, die zich wel zoveel mogelijk aan de regels houden, zou ik willen zeggen, houdt dit nog even vol, want er komen betere tijden.

 Coach

Start nieuwe seizoen (20-21)

Na lange een lange tijd van stilte in en rondom sporthal de Kampen is er weer sprake van activiteiten. We zijn weer aan het sporten ! Al is het op een corona manier, maar we zijn weer in beweging !! 

Komend weekend worden de eerste toernooien georganiseerd, zo ook in sporthal de Kampen. 

We trappen morgen af met een toernooi voor onze jeugdleden, we denkne eea “coronaproof” te kunnen organiseren. 

Corona is en blijft een zorg van ons allemaal, met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor, dat de coronaregels zo goed als mogelijk worden gehandhaafd. 

Als bestuur doen we er alles aan, om de randvoorwaarden te creeeren, maar het is en blijft een ieders eigen verantwoordelijkheid zich aan de geldende regels te houden. 

Zie ook de aanduidingen in de hal; kleedkamers en kantine. 

Alleen dat kan er voor zorgen dat we kunnen blijven sporten !! 

Zoals reeds gezegd, het is een tijdje (te) stil geweest, het was een bijzondere periode, Deze periode zullen de meesten van ons ook niet snel gaan vergeten. 

Gelukkig is een grote coronahaard in onze regio uitgebleven, maar wat niet is ………………

In een ander schrijven hebben we aangegeven dat de algemene ledenvergadering s iuitgesteld naar betere “corona’tijden. Het leek ons niet verstandig om coronaproblemen op te gaan zoeken, vandaar een uitstel naar iig het voorjaar 2021. 

Op 19 september start voor de meeste teams de competitie weer. Ook dat zal de nodige improvisaties met zich mee gaan brengen. Bijvoorbeeld voor onze supporters. We mogen binnen onze club niet klagen over de hoeveelheid supporters die onze sporthal komen bezoeken. Echter zal dat ook voor de komende tijd lastiger zijn als voorheen. 

Door de Nevobo zijn er protocollen opgesteld wat wel en wat niet kan. We zijn er niet alleen voor onze sporters maar zeker ook voor onze SUPPORTERS. Ook hier geldt : ALS EEN IEDER ZICH AAN DE GELDENDE VOORWAARDEN houdt, is er ruimte voor supporters. 

Als we met ons allen de regels zoveel als mogelijk handhaven en elkaar er op blijven aanspreken, wanneer iets niet in de corona haak is, gaan we er wederom een spetterend seizoen van maken !! 

SuCCeS, 

Het Bestuur 

Starttoernooi 12 september a.s. (morgen en Middag)

’s Morgens is het toernooi voor de A en B jeugd en ’s middags voor de dames. Het speelschema voor de heren is nog niet binnen.

Speelschema-12-sept-2020-s-morgens

 

speelschema-12-september-s-middags

 

Starttoernooi-Thriantha-en-corona

 

Als uitbreiding op de regels in de bijlage nog de aanvullende regels:

 • zo min mogelijk publiek
 • voor de tegenstanders (jeugd) bij voorkeur alleen de ouders die moeten rijden
 • in de zaal hebben we beperkte mogelijkheid voor publiek, op de tribunes moet het publiek 1,5 mtr uit elkaar zitten

Even voorstellen

Vanaf komend seizoen hebben we een nieuwe schoonmaakster voor de kantine en een nieuwe inkoopster voor de kantine. Aan beide de vraag gesteld zichzelf even kort voor te stellen:

Nieuwe schoonmaakster: FEMMIE BOUWERS

Hoi Ik ben Femmie, 48 jaar jong . Ik ben geboren en getogen in Schoonebeek. Ik werk in de zorg. M’n dochter Kim speelt aankomend seizoen in dames 6. Ik neem de schoonmaak van de kantine over van Rhea. Dus ik ga de komende seizoen aan de poets en natuurlijk kijken naar de wedstrijden van m’n dochter. 

Groetjes Femmie

Nieuwe kantine inkoopster:  MARIA OLTHOF

Mijn naam is Maria. Ik ben de moeder van Eva, die al een aantal jaren bij Thriantha volleybalt. Ik heb onlangs het stokje van Rianne overgenomen wat betreft de inkoop van de kantine. Ik zal mij hier de komende tijd voor inzetten. 

Groetjes Maria

Starttoernooi 5 september a.s.

Hierbij het speelschema van het starttoernooi dat op zaterdagmiddag a.s. om 13.00 uur begint. het is het toernooi voor de C junioren.

Speelschema-5-september-2020

 

Hieronder worden de Coronaregels uit de doeken gedaan, waar wij ons als spelers & speelsters aan te houden hebben.

Starttoernooi-Thriantha-en-corona

 

Op de hierboven vermelde regels is nog de volgende aanvulling gekomen:

 • zo min mogelijk publiek
 • voor de tegenstanders (jeugd) bij voorkeur alleen de ouders die moeten rijden
 • in de zaal hebben we beperkte mogelijkheid voor publiek, op de tribunes moet het publiek 1,5 mtr uit elkaar zitten

Coronaregels

Maandag 17 augustus a.s. gaan we weer beginnen met trainen. In verband met de Corona heeft de gemeente Emmen met de sportverenigingen de toegangsregels van de sporthal gedeeld. Deze toegangsregels staan in het protocol Verantwoord Sport, dat op 31 juli is geactualiseerd. Dit protocol kunt u vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/sportprotocol. Hierbij nog de regels op een rijtje:

De algemene basisregels Corona blijven onverminderd van kracht. Hieronder in het kort de toegangsregels van gemeentelijke sporthallen en gymzalen:

 • Het aantal gebruikers per sportlocatie is als voor de Corona crisis;
 • In de sporthallen en zalen zijn stickers en posters aangebracht die u wijzen op de algemene Corona maatregelen;
 • Vanaf het tijdstip dat u huurt mag een Corona deskundige (kan de trainer zijn) naar binnen om de hygiëne maatregelen uit te voeren (controle of de middelen er (voldoende) liggen) van de door u te gebruiken sportmaterialen (eventueel met enkele helpers). Hierbij kan ook worden gedacht aan het open zetten van ramen en deuren;
 • Als de Corona deskundige klaar is mogen de sporters de accommodatie betreden;
 • Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze op de gebruikelijke wijze na elke training of wedstrijd;
 • In de kleedkamers zijn stroken aangegeven met 1,5 meter afstand. Deze afstanden helpen gebruikers van 18 jaar en ouder met het in acht te nemen van de vereiste 1,5 meter afstand. Waar een kruis staat mag niet worden gedoucht;
 • U dient de accommodatie schoon achter te laten, er komt geen extra schoonmaak vanuit de gemeente;
 • U dient de zaal te verlaten vijf minuten voor het eind van de les of training. Dit is om de volgende groep gebruikers niet tegen te komen in de gang;
 • Waar mogelijk zoveel mogelijk ventilatie toepassen (let op deuren en ramen na afloop wel sluiten);

Als aanvulling hierop onze eigen regels:

 • Bij de ingang van de zaal (dus direct na de toegangsdeur einde halletje rechtsaf de zaal in) staat de Zaalwacht tafel.
  Op deze tafel staan de ontsmettingsmiddelen.
  Aan de trainers de opdracht om voor de training te checken of alles er nog staat. Zo niet actie ondernemen dat er wel wat komt te staan.
  Hiermee voldoen we aan de eisen van de Gemeente Emmen.
 • Voor de start van de trainingen de deuren, welke naar de buitenlucht open kunnen deze open zetten voor maximale ventilatie.
 • Op de Zaalwacht tafel ligt ook een uitgeprinte versie van de regels zodat bij vragen of onduidelijkheden deze geraadpleegd kunnen worden.
  Als deze weg is ook graag weer even melden zodat deze weer neergelegd kan worden.

Het Bestuur