Categorie: Archief

Celeste Plak geeft clinic op woensdag 2 oktober 2019 in sporthal De Kampen

Op woensdag 2 oktober (van 17.00 uur tot 19.00 uur) komt Celeste Plak in onze sporthal De Kampen in Schoonebeek een clinic geven. We gaan ons best doen, dat alle jeugdleden t/m 18 jaar mee kunnen doen. Celeste gaat ons nog bellen om te overleggen hoe we het moeten organiseren. Zorg dat je erbij bent !!

We gaan de trainers vragen om te inventariseren wie er mee willen doen, zodat we ongeveer weten hoeveel kinderen er mee willen doen. Het zou heel erg mooi zijn, dat iedereen die mee doet ook in het tenue van Thriantha mee doet. We kunnen dan ook een mooie groepsfoto maken waar ook Celeste bij op staat !!

Ook zouden we het super leuk vinden als alle teams een spandoek of iets anders leuks voor Celeste maken, zodat ook de hal mooi versierd is !!

We gaan er een mooi feest van maken !!

Namens een super gemotiveerde jeugdcommissie!!!!

Verslag van de Jeugdledenvergadering

Woensdag 18 september was het dan zover, dat we naast onze jaarlijkse ledenvergadering de eerste JEUGD Ledenvergadering hebben gehouden. De nieuw gevormde jeugdcommissie is bij de jeugdteams langs geweest met een aantal vragen die ze konden voorbespreken met hun trainer. Eén van de vragen was : welke vraag hebben jullie aan het bestuur ?

Onze jeugd, maar ook zeker de trainers hebben dit heel serieus opgepakt ! Ook dat mag weleens gezegd worden.
De opkomst was fantastisch, en ook de inbreng van de teams was fantastisch !! Als bestuur en jeugdcommissie zijn we supertrots dat we deze vereniging mogen besturen en dat we er samen met jullie een geweldige vereniging van hebben gemaakt, en dat willen we natuurlijk ook zo houden.

Maar nu komt het …………… een van de vragen van een team was dat ze weleens een CLINIC van CELESTE PLAK zouden willen hebben. Zo is het gekomen dat we dinsdag 24 september contact hebben gelegd met Celeste. Celeste had daar ook wel zin in, en ze zij er bij : ik kan op 1, 2 of 3 oktober of anders in december.

We moesten daarvoor gisteren nog wat zaken overleggen en zo kwam het dat CELESTE ons gistermiddag om 17.30 uur een berichtje stuurde met : TOT WOENSDAG 2 oktober !!

Van de Bestuurstaofel

Geachte leden,

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2019 – 2020 al weer in volle gang, Het komend weekend, zaterdag 21 september, start voor velen van ons de competitie. Nadat alle teams reeds wedstrijden op 1 van onze eigen toernooien hebben kunnen spelen en/ of al een bekerwedstrijd hebben gespeeld hopen we dat de teams klaar zijn voor een suCCesvol seizoen. Tijdens het zomerreces hebben we een vernieuwde jeugdcommissie geïnstalleerd, nadat een aantal mensen hadden aangegeven te willen stoppen is het gelukt om een zestal mensen bereid te vinden om het stokje over te nemen. Gedurende het seizoen horen we meer van de deze enthousiaste groep mensen.

Aanstaande woensdag, 18 september, staat al weer de jaarlijkse ledenvergadering op de planning. Voorafgaand aan de ledenvergadering staat er een JEUGDLEDENVERGADERING gepland. Om de jeugd een beetje te helpen hebben we alle teams een aantal vragen gesteld waar ze over na moeten denken. Deze vragen worden dan tijdens de JEUGDLEDENVERGADERING besproken. We rekenen op een groot aantal jeugdleden en hun trainers/ leiders. Mini’s zijn niet voor deze vergadering uitgenodigd. Maar als er mini’s zijn die graag willen komen zijn ze natuurlijk van harte welkom!
Om 20.30 uur starten we dan met onze eigen ledenvergadering. Vaak zien we dat de opkomst voor deze vergadering niet heel hoog is. Dat is eigenlijk wel jammer. Als vereniging met heel veel vrijwilligers werken we er het hele jaar hard aan om alles up and running te houden. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden veel momenten nog eens besproken en is er ook zeker ruimte om met goede ideeën te komen en oplossingen en/ of “problemen” bespreekbaar te maken. Heeft u tijd of maakt u even tijd voor de ledenvergadering ?

Op 16 oktober wordt er een OUDERAVOND georganiseerd, doel is om ook ouders mee te nemen in het reilen en zeilen van de vereniging. Nadere info hieromtrent volgt, maar noteer de datum vast in uw agenda.
We wensen alle teams een sportief, gezellig en suCCesvol seizoen toe !

Het Bestuur

Starttoernooi 14 september 2019 (verslag en foto’s)

Werd vorige week het starttoernooi georganiseerd voor de mini’s en de C-jeugd, waren op 14 september de rest van de jeugd en de senioren aan de beurt. ‘De hele dag van 9:00 tot 21:00 uur werden op alle drie de velden telkens wedstrijden gespeeld. ’s Morgens speelden de A- en B-jeugd een driekamp en de C1 een volledige wedstrijd. De tijd werd door de teams optimaal benut, om zoveel mogelijk te oefenen. Na een zware morgen volleyballen was er voor de teams de gelegenheid om patat te eten.
’s Middags om 12.00 uur ging het gelijk verder met de dames senioren en vanaf 18.00 uur kwamen de heren in actie. Voor alle teams waren twee tegenstanders geregeld, zodat elk team een driekamp speelde. Helaas zei vorige week nog een heren team af en het was niet gelukt om voor hen een andere tegenstander te regelen. Dus ook zij speelden een volledige wedstrijd. Iedere wedstrijd duurde 2 sets. Er werd door de teams fanatiek gespeeld. Een een mooie voorbereiding voor de competitiewedstrijden van volgende week.
Na de wedstrijden stond de BBQ aan en kon je onder het genot van een lekker stuk vlees en een drankje nog gezellig napraten over het toernooi. Al met al denk ik een zeer geslaagde dag! Ik zou zeggen: volgend jaar weer!

Elles

Hieronder is een foto impressie ingevoegd:

 

Kantinedienst en Zaalwacht 2019-2020

Hi allemaal!

In de bijlagen vinden jullie het schema voor de bezetting in de kantine en zaalwacht. Dit seizoen wordt de bezetting in de kantine en zaalwacht anders ingedeeld. Wij hebben hiermee getracht het beter te verdelen over het seizoen wat meer rust zal creëren. Op deze manier heb je als team ook meer mogelijkheden om samen na de wedstrijd wat de drinken met elkaar. De extra informatie staat beschreven onder het schema zelf, maar is voor de duidelijkheid ook hieronder weergegeven.

Extra informatie:

Iedere thuisspelende competitiedag zijn er twee teams volledig samen verantwoordelijk voor de bezetting in de kantine en voor de zaalwacht. Bij de opstart en het afsluiten van de kantine en de zaal is het bestuurslid van dienst aanwezig en deze persoon is verder de hele dag bereikbaar, mochten er bijzonderheden zijn. Zorg ervoor dat er altijd 2 personen aanwezig zijn in de kantine en 1 persoon de zaalwacht voor zijn/haar rekening neemt. Tussen 17:00 en 22:00 uur is het een stuk drukker in de kantine en is het van belang dat er 3 personen aanwezig zijn in de kantine. Naast de teams zijn er ook vrijwilligers ingepland. In sommige gevallen worden momenten op de dag volledig ingevuld door vrijwilligers en andere momenten is het belangrijk dat de teams samenwerken met de vrijwilligers. Let op: de kantine moet uiterlijk om 00:00 uur afgesloten zijn. Dit schema krijgt iedere keer een update wanneer er meer informatie bekend is.

Via deze link is het schema aan te klikken: Schema kantinedienst en zaalwacht seizoen 2019 – 2020

Het bestuur wenst iedereen een heel fijn en sportief seizoen toe! En bedankt vrijwilligers en scheidsrechters dat jullie ook dit jaar weer voor ons klaarstaan! We maken er samen een knallend seizoen van!

Ledenvergadering op 18 september a.s. in de kantine van de sporthal.

 

Aan alle (jeugd)leden,

Op woensdag 18 september is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Anders dan anders deze keer.

We beginnen om 19:00 uur met een heuse Jeugdledenvergadering waarbij we alle jeugdleden met trainers uitnodigen.
Afgelopen week is de nieuwe jeugdcommissie (hierover volgt meer info op de ledenvergadering) bij de teams langs geweest met de uitnodiging. Bij deze rondgang is al met de teams besproken wat er van hun wordt verwacht op de jeugdledenvergadering. We (de nieuwe jeugdcommissie) hebben de jeugdleden een 3-tal stellingen voorgeschoteld (zie bijlage) waar ze met het team één of meerdere antwoorden op moeten geven. Samen met de trainer kunnen ze dit uitwerken en presenteren op de jeugdledenvergadering. Daarnaast mogen ze als team een vraag aan het bestuur cq. vereniging stellen.
Daar waar mogelijk zullen we deze vraag direct beantwoorden. Zo niet dan zal later een antwoord volgen.

Agenda jeugdledenvergadering

Vervolgens starten we om 20:30 uur met de ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten, wat vaak een opsomming is van feiten hebben we een actief deel aan het einde van de vergadering. In de koffiepauze willen we alvast een 5-tal stellingen presenteren waar men tijdens het 2e deel van de vergadering alvast over kan nadenken. Na de rondvraag gaan we groepjes maken waar deze stellingen worden besproken. Middels Post-its kunnen de groepjes dit plakken op een flipover.
Nadat alle Post-its zijn geplakt gaan we deze samen doornemen. De stellingen zijn naar onze mening sterk gekozen en zijn daarom ook benieuwd naar de reacties van (alle) leden. Met andere woorden; weest allen welkom op de ledenvergadering en laat, naast je te laten informeren over het wel en wee van de vereniging je stem en/of mening horen. Wellicht hebben we allemaal daar iets aan en komen we als vereniging nog verder vooruit.

Agenda ledenvergadering.

 

Allen tot woensdag 18 september.

Het Bestuur van de mooiste club uit zuid-oost Drenthe (en omstreken)

Heren – Starttoernooi op zaterdagmiddag 14 september in De Kampen

Wedstrijdregels:

 1. Er zijn teams van Thriantha aangewezen om te fluiten. Wees aardig tegen hen. Het is een oefentoernooi, zowel voor jullie als de scheids!
 2. Voor elke wedstrijd is één uur gereserveerd. Hierin zit ook de inspeeltijd. Houd deze kort.
 3. In principe wordt er per uur 2 sets gespeeld. Is er nog voldoende tijd, dan kan altijd gestart worden met een 3e set.
 4. Er wordt gespeeld volgens de NEVOBO regels. Wil een trainer/coach vaker wisselen, dit dan graag in overleg met scheidsrechter en coach tegenpartij.
 5. Het inschrijfgeld is 10 euro per team.
 6. Het inschrijfgeld kan worden betaald bij de bar in de kantine.
 7. Na de wedstrijden wordt de BBQ aangestoken. De eerste ronde zal plaatsvinden na de wedstrijden van 15:00. De tweede ronde zal starten na de wedstrijden van 18:00 en ook na de herenronde zal de BBQ aan staan. Ook hiervoor is opgave mogelijk. Kosten zijn 10 euro pp.
 8. Opgeven graag VOOR 7 september. Het geld kan ook betaald worden bij de bar in de kantine.

Dan wensen wij jullie een fijn toernooi!!

 

 

Dames – Starttoernooi op zaterdagmiddag 14 september in De Kampen

Wedstrijdregels:

 1. Er zijn teams van Thriantha aangewezen om te fluiten. Wees aardig tegen hen. Het is een oefentoernooi, zowel voor jullie als de scheids!
 2. Voor elke wedstrijd is één uur gereserveerd. Hierin zit ook de inspeeltijd. Houd deze kort.
 3. In principe wordt er per uur 2 sets gespeeld. Is er nog voldoende tijd, dan kan altijd gestart worden met een 3e set.
 4. Er wordt gespeeld volgens de NEVOBO regels. Wil een trainer/coach vaker wisselen, dit dan graag in overleg met scheidsrechter en coach tegenpartij.
 5. Het inschrijfgeld is 10 euro per team.
 6. Het inschrijfgeld kan worden betaald bij de bar in de kantine.
 7. Na de wedstrijden wordt de BBQ aangestoken. De eerste ronde zal plaatsvinden na de wedstrijden van 15:00. De tweede ronde zal starten na de wedstrijden van 18:00 en ook na de herenronde zal de BBQ aan staan. Ook hiervoor is opgave mogelijk. Kosten zijn 10 euro pp.
 8. Opgeven graag VOOR 7 september. Het geld kan ook betaald worden bij de bar in de kantine.

Dan wensen wij jullie een fijn toernooi!!

 

 

ABC Jeugd – Starttoernooi op zaterdagmorgen 14 september in De Kampen

Wedstrijd regels:

 1. Elk team is aangewezen om een wedstrijd te fluiten. Wees aardig tegen elkaar. Het is een oefentoernooi!
 2. Voor elke wedstrijd is één uur gereserveerd. Hierin zit ook de inspeeltijd. Houd deze kort.
 3. In principe wordt er per uur 2 sets gespeeld. Is er nog voldoende tijd, dan kan altijd gestart worden met een 3e set.
 4. Er wordt gespeeld volgens de NEVOBO regels. Wil een trainer/coach vaker wisselen, dit dan graag in overleg met scheidsrechter en coach tegenpartij.
 5. Het inschrijfgeld is 2 euro pp. De kinderen krijgen hiervoor aan het eind van het toernooi patat en ranja.
 6. Het inschrijfgeld kan worden betaald bij de bar in de kantine.Wij wensen jullie een fijn toernooi!!

WE ZIJN NOG BEZIG OM TEAMS TE REGELEN: waar staat TEAM ONBEKEND.
Mochten er wijzigingen in het speelschema plaatsvinden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven.