Categorie: Column

(77) Op het Randje Van Het Net …….. Column van een Coach

vv Thriantha, kop foto column

 (77) Net niet…

De afgelopen jaren is flink gewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Schoonebeek. Voor 2,7 miljoen is de zaak op de schop gegaan. De riolering onder de Europaweg is vervangen, waardoor deze weg en aangesloten fietspaden opnieuw zijn bestraat. Ook het centrum is opnieuw ingericht. Vanuit optisch oogpunt een behoorlijke verbetering. Dat is het natuurlijk ook al gauw, als er jaren niet in het dorp is geïnvesteerd. Ook de bewoners zijn er bij betrokken. Dus er kan niks mis gaan, zou je zo zeggen. Maar er zal toch wel iets niet kloppen, want anders besteed je er geen aandacht aan in je column. Op papier mooi, maar in de praktijk een drama voor de gebruikers. Dit heeft vooral te maken met het hoogte verschil van de verschillende stroken voor verkeersdeelnemers. Je hebt de verlaagde hoofdbaan van de Europaweg, met daarnaast aan beide zijden een verplicht fietspad en daarnaast een voetpad. De voetpaden sluiten aan op de voortuinen van de bewoners. Op sommige plaatsen ligt hiernaast nog een verlaagde brede goot. De hoogte verschillen veroorzaken de problemen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de aansluitingen van de zijwegen op de hoofdrijbaan niet verlaagd zijn aangesloten. Dit is ook het geval met de opritten van de woningen. Kort na de totstandkoming zag ik vlakbij de rotonde Europaweg – Nieuw Amsterdamseweg – Lauensteinstraat een mevrouw, die op het fietspad reed bijna tegen een hek klappen, omdat zij in de goot naast het fietspad terecht kwam. Hierdoor gefocust gekoppeld aan mijn eigen ervaringen ging ik praktische kant van de reconstructie wat beter bekijken. Door mijn eigen ervaring als automobilist, fietser, (als opa) achter een wandel- en kinderwagen kom ik tot de conclusie, dat het praktisch gebruik het net niet is voor bepaalde groepen verkeersdeelnemers. Uit eigen observatie voeg ik hier ook nog de rolstoel- en rollatorgebruikers aan toe. Als voorbeeld de escapades van een fietser, die de Europaweg oversteekt, komende vanuit de Margrietstraat. Eerst een verhoging naar het voetpad, vervolgens een verhoging naar het fietspad, dan een verlaging naar de rijbaan. Aan de overkant een verhoging naar het fietspad. Bij nat weer bestaat ook nog het gevaar, dat je door het verschil in hoogte gaat slippen en komt te vallen. Daarnaast zijn er ook nog andere rariteiten. Als ik als fietser vanuit de uitrit van de COOP de weg wil oversteken kun je niet recht oversteken. Aan de overkant ligt een verhoogde bushalte met aansluitend een rij fietsenrekken. Het gevolg van deze constructie en het hoogteverschil is, dat de fietsers of schuin oversteken, of helemaal niet oversteken en het fietspad aan de verkeerde kant volgen. Dus tegenkomende fietsers. Daarnaast de klopt de bebording bij het fietspad niet overal. In het centrum zelf zijn de rijbanen voor landbouwverkeer wel erg smal. Dit is ook het geval met de parkeerplaatsen. Mijn vrijblijvend advies aan de ontwerpers is dan ook, om nog eens zeer kritisch het praktisch gebruik vanuit het optiek van de verschillende, meestal kwetsbare verkeersdeelnemers te bekijken en de geconstateerde gebreken aan te passen.

Coach

(76) Op Het Randje Van Het Net……..Column van een Coach

Randje van het Net

 (76) Sociale Media Bedenkknop.

Afgelopen zondag trof de zwarte Nascar-coureur Darrell “Bubba” Wallace een strop aan in zijn pit box op het circuit van Talladega in de staat Alabama. Op dit circuit stond voor de maandag een race op het programma. Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar Cup Series. Naar aanleiding van de dood van George Floyd sprak Wallace zich regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid. Wallace liet ook de tekst Black Lives Matter op zijn racewagen zetten. Daarnaast droeg hij tijdens een recente race ook een T-shirt met de tekst “I can’t Breathe”. Na een oproep van Wallace werd onlangs de zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel zwarte Amerikanen een symbool van racisme is, in de ban gedaan bij de Nascar-circuits. De conclusie is dan ook gauw gemaakt. Deze strop is er door een racist, door een tegenstander van de Black Lives Mater beweging, door een blanke in de pits gelegd. Walgelijk. Op de sociale media ging het weer los. Ook Wallace liet zich niet onbetuigd. Tijdens de race op maandag eindigde hij veertiende, maar hij voelde zich winnaar na afloop. Hij vertelde, dat hij de degene die de strop in zijn pit box had neergelegd, wilde laten zien dat hij zijn glimlach niet liet afpakken. Hij zou blijven doorgaan. Maar hoe was de werkelijkheid toch anders. Gisteren kwam de aap uit de mouw. Na een grondig onderzoek door de FBI, dat de afgelopen dagen door vijftien speciale agenten was uitgevoerd, werd geconcludeerd, dat de s opgespoord videomateriaal kon de FBI bewijzen dat de strop daar al lag sinds oktober 2019 en niemand kon volgens de FBI eerder dan een week voor de race hebben geweten, dat de zwarte autocoureur pit box 4 zou krijgen. Het Openbaar Ministerie zal daarom niet tot vervolging overgaan. Naar aanleiding van deze uitkomst heb ik nergens meer een reactie van Wallace gelezen. Ook de uitkomst van het FBI onderzoek was een klein stukje in de krant. Zo gaat het dus regelmatig op de sociale media. Kijk naar de reactie op een uitzending van Voetbal Inside. Menig BN’er ging los. Geweldig trots allemaal, dat zij op sociale media toch maar iets durfden te zeggen over de niet erg gelukte grap van Derksen. Met de rechter wijsvinger wees je vroeger naar iemand als je hem iets duidelijk wilde maken. Je kon hier dan ook direct op reageren. Nu worden de wijsvingers gebruikt voor het toetsenbord om via de sociale media te wijzen op gemeend onrecht, racisme, discriminatie. Als de werkelijkheid echter anders blijkt te liggen, dan hoor je er niets meer van. Er zijn maar weinigen, die hun gif keutel weer intrekken en er op terug komen. Of via een heel klein berichtje. In het strafrecht heb je bij een klacht delict een bedenkperiode van 8 dagen. Ik zou het heel prettig vinden, dat er op alle sociale media een zogenaamde bedenkknop komt zitten.  Je hebt dan 8 dagen de tijd om te onderzoeken hoe het nu precies zit en niet direct allerlei onzin gaat uitkramen of de waarheid verdraaid. In plaats van 8 dagen mag het wat mij betreft ook nog wel 24 uur zijn. Dit voorkomt volgens heel veel ondoordachte reacties en ergernis en daardoor weer tegenreacties.

Coach

Op Het Randje Van Het Net……..Column van een Coach

Randje van het Net

75 Anderhalve meter economie

Afgelopen week was de op dinsdagavond de persconferentie van premier Rutte. Zoals gebruikelijk was er alweer veel uitgelekt. Er wordt steeds drie weken vooruit gekeken. Omdat het eigenlijk best goed gaat met het bestrijden het Coronavirus in Nederland was de verwachting dat er meer rekening gehouden zou worden met de economie, maar lees vooral de kleine middenstander en ZZP’ers. De verwachting was dat een aantal contact beroepen weer zoetjes aan, aan het werk zouden kunnen. Te meer dat een aantal branches druk aan het werk waren geweest om protocollen te ontwikkelen, gebaseerd op de anderhalve meter afstand economie. Er waren afgelopen dinsdag 35 tot 50 protocollen aangeleverd. Daar werd tijdens de persconferentie met geen woord over gesproken. Hele volksstammen teleurgestelde middenstanders. Wel werd uit de doeken gedaan, dat de basisscholen na de Meivakantie (11 mei) onder voorwaarden weer open konden. Dit was volgens mij ook heel logisch, want bij het begin van de maatregelen wilde het kabinet de basisscholen open houden, maar onder druk van de ouders en docenten werden de basisscholen toen toch gesloten. Logisch dus. Ook mogen de basisschoolleerlingen volgende week onder begeleiding weer op het sportveld (in de buitenlucht) sporten.  De categorie jongeren daarboven mag ook weer sporten op het sportveld, maar nu met in achtneming van de afstand van anderhalve meter en onder begeleiding. De hoofdreden was de druk op de gezondheidszorg. De volgende dag werd door het hoofd van de RIVM uitvoerig uitgelegd, waarom het verantwoord was om de scholen weer te openen. Een uitvoerig onderzoek en analyse lag hier aan ten grondslag. Schema’s gebaseerd op leeftijden e.d. passeerden het station. Een van de zaken die mij opviel in al deze overzichten was het feit, dat men vanaf ongeveer de leeftijd van 40 jaar het risico van elkaar besmetten begint toe te nemen. Vanaf 40 jaar naar boven begint het toe te nemen. Ik ben wel overtuigd van de hygiënische maatregelen, maar anderhalve meter afstand houden in de horeca en andere bedrijven gaat volgens mij niet werken. Als die club van de RIVM zo’n grondige analyse kan maken van de risico’s van de basisschool jeugd mag ik toch verwachten, dat ze zij deze analyse ook kunnen maken per verschillende middenstandsbranches uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Vooral voor de horeca, die het toch vooral moeten hebben van de leeftijdsgroepen onder de 40 jaar zou dit een behoorlijke opluchting kunnen zijn. Vooral voor die horecaondernemers, die helemaal niet kunnen voldoen aan de anderhalve afstand. Ik ben op dit moment 66 jaar en krijg volgende maand mijn eerste AOW. Ik ben wel voorstander om de komende tijd de horeca en mogelijk andere ondernemingen te mijden om de anderhalvemeterregel afgeschaft te krijgen en zodoende de economie weer een stevige boost te geven. Als we dit allemaal vanaf onze AOW leeftijd doen (is ongeveer 20% van de totale bevolking) dan dragen wij als gepensioneerden ook ons steentje bij om de economie weer zo vlot mogelijk op de rails te krijgen en misschien dat hierdoor de kloof tussen de werkenden en de gepensioneerden ook wordt geslecht. We hebben er allemaal baat bij een zo vlot mogelijk normale maatschappij in afwachting van een vaccin tegen het coronavirus .

Coach

(74) Crisis

Randje van het Net

(74) Crisis

We zitten op dit moment volop in de crisis rondom de Coronavirus, ook wel aangeduid als COVID-19. Voor de coach is dit de tweede crisis in zijn leven, waarbij een minister president de “natie” toespreekt om de ernst van de situatie te benadrukken. De eerste crisis, die ik mee maakte was de oliecrisis in 1973. Nederland werd getroffen door een Arabisch olie-embargo, omdat Nederland de kant van Israël koos tijdens de Jom-Kipoeroorlog, waarbij Israël in oktober 1973 werd aangevallen door het Egyptische en Syrische leger. In die oorlog koos Nederland de zijde van Israël. Uit woede over deze pro-Israëlische houding van Nederland draaiden enkele Arabische staten de oliekraan dicht, waarop de regering zich genoodzaakt zag het olieverbruik te beperken. Om de ernst van de crisis aan te geven werden wij toen ook via de televisie toegesproken door minister-president Joop den Uil. Wat hij allemaal heeft gezegd weet ik niet meer. Wat ik nog wel weet, dat er door de olie te kort die er ontstond, maatregelen werden afgekondigd. De benzine ging op de bon van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974. En er kwamen in diezelfde periode een aantal autoloze zondagen. Alle autobezitters kregen een beperkt aantal benzinebonnen. Op vertoon van deze bonnen kon men een beperkt aantal liters tanken. Net als nu werd er ook volop gehamsterd. Geen WC papier, maar benzine. Ik was op dat moment politieman in Smilde. Doordat de olie op de bon was werd er in de aanloop van de crisis op grote schaal benzine gehamsterd. In die periode heb ik maar 1 bon gebruikt, terwijl ik geen gebrek aan benzine had. Hoe dit kwam?? Kan ik nu wel vertellen. Het is toch al verjaard. Ik zat toen in de kost bij een jong stel, waarvan de man in een garage werkte. In oktober werd toen nog vrij goedkoop een aantal 200 liter vaten benzine ingekocht en op een boerderij opgeslagen. In dit geval was het toen horen, zien en zwijgen. Met de autoloze zondagen had ik zowel privé, als dienstlich, bemoeienis mee. Ik had toen sinds een paar maand verkering met een Smildiger schone. Als ik een vrij weekend had en bij mijn verkering was, ging ik ’s nachts weer naar het huis van mijn ouders. Ongeveer een uur rijden. Ik presteerde het dan altijd, om net voor het in gaan van de autoloze zondag mijn auto op de oprit van mijn ouders te parkeren. Als ik er aan denk, hoor ik nog steeds drie piepjes en de stem van de nieuwslezer op de autoradio met de tekst: “Het is drie uur. De autoloze zondag in ingegaan. Tijdens mijn dienstweekend moest ik als politieman er op toezien, dat er niet werd gereden met een auto, motor, brommer. Dit was alleen toegestaan met een ontheffing. In Smilde hadden wij op dat moment de beschikking over een oude VW kever als politieauto. De topsnelheid van dit beestje was 90 km/u. Als je geluk had en mee trapte met wind in de rug, dan haalde hij 100 km/u. Ik kan mij nog herinneren, dat wij op een gegeven moment achter een Volvo personenauto aanreden. Op een geven moment gelukte het ons om die auto te laten stoppen. De bestuurder toonde ons een ontheffing en zei grijzend tegen ons: “Ik zag jullie al van verre aankomen en dacht bij mij zelf, laat ik maar wat langzamer rijden, want anders halen jullie mij toch niet in.” Ik had de indruk dat dit wel door meerdere bestuurders met een ontheffing werd gedaan. In vergelijking met nu is de huidige crisis een stuk ernstiger, omdat het gevaar oplevert voor onze gezondheid. Ik ga er ook van uit dat het langer zal duren dan de crisis in 1973. Daarnaast speelt de sociale media ook een grote rol. Zowel positief als negatief. Nu maar hopen, dat deze crisis gauw is afgelopen en we weer onze eigen gang kunnen gaan. Maar de ervaringen (zowel positief als negatief) die we hebben opgedaan tijdens deze crisis zullen we ons verdere leven meedragen.

Coach

(73) Klaagmuur of Denktank

 (73) Klaagmuur of Denktank

Coach is lezer van de regionale krant Dagblad van het Noorden. Daarbij leest hij de Drentse editie. Op maandag is de column van Lamert Kieft favoriet. In het Drents wordt verslag gedaan van de belevenissen van een aantal inwoners van een Drents dorp, waaronder de opperwachtmeester Jalving. Een andere column wordt geschreven door Miniman. Deze column staat dagelijks op pagina 2 van de regionale bijlage. Lezers of lezeressen kunnen telefonisch, per email of Twitter anoniem een klacht, een compliment, een vraag of een advies droppen bij Miniman. Coach scant ook regelmatig deze column. Het valt hem op, dat het meestal senior lezers betreffen, die hun grieven hier kwijtraken. Ook reageren weer andere lezers op zo’n grief. Een column bestaat vaak uit vijf onderwerpen. Hierbij de oogst van afgelopen week. Een vraag over een kookboek voor mensen, die lijden aan de ziekte van Lyme. Een klacht over een rondscheurende scooter bestuurder in een Emmer wijk. Een klacht over de bouw van een hotel in het centrum van Emmen., op het kleine beetje groen dat nog over is/was? Klacht over verbouwproject in Westerbork. Discussie over hemellichamen. Een reactie op een advies om winkelwagentjes van schoonmaakdoekjes te voorzien i.v.m. Corona virus. Reactie op een uitspraak rechtbank. Opmerking over de aanwezigheid van een 10-jarig kind bij de onderwijsstaking. Reactie op een vraag waarom de mannen niet worden gescreend op prostaatkanker en de vrouwen wel op borstkanker. Een schapenfokker luidt de noodklok omtrent de beschermde status van de wolf. Een meneer stoort zich over het gebruik van moeilijke woorden en Engelse termen in de krant. Kaalslag in de bossen rond Emmen. Het afblazen van de tournee van Daniel Lohues vanwege ziekte. Ook in Borger en Dalen klachten over de bomenkap. Een inwoner uit Asen schrok van de kosten van het informatienummer van de politie (0900-8844). 2,08 cent per minuut. Volgens meneer kost vijf minuten bellen hem zo tien euro. De schrijfster van het eerdergenoemd kookboek heeft zich gemeld. Verschillende stukjes over de overlast van vliegtuigen. Verwondering over de wonderlijke wegen van provincie. Ambtenaren. De een is bezig met de verdubbeling van de N34 en een ander dubt over de verlaging van de snelheid i.v.m. stikstofproblematiek. Als jet het laatste doet, hoeft de verdubbeling niet. Gratis advies dacht ik zo. CO2 uitstoot houdt hier ook de gemoederen bezig. Stoppen met aardgas zorgt juist voor meer CO2 uitstoot. Afgrijselijke units op camping in Tynaarlo. De komst van Tbs’er in Zuidlaren leveren geëmotioneerde reacties op. Een opmerking over een tv-programma. Een compliment over de aanleg van een rotonde in Emmen. Al met al een groot scala onderwerpen. De teneur van veel stukjes is toch wel het klagen of mopperen over iets. Zo nu en dan een welgemeend advies. Volgens mij is de column van Miniman een vooral analoge (niet digitale) uitlaatklep van vooral Drentse boomers en boomerinnen. Zo nu en dan zit er een briljante brainwave bij. Een gratis advies dat de classificatie denktank waardig is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld over de opmerkingen met betrekking tot de aanpassingen van de N34. Nu maar hopen dat de provinciale ambtenaren en de provinciale politiek de Miniman ook massaal lezen.

Coach

(72) Boeren, Burgers en Politici

Randje van het Net

In de maand oktober startten de boeren met verschillende protestacties in Nederland. Massaal reden de boeren met hun trekkers, vanuit heel Nederland naar Den Haag. Protesteren op het Malieveld. Mogelijke nieuwe stikstof maatregelen en het gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk waren de redenen om te protesteren. De directe aanleiding van het protest voor veel boeren was het voorstel van een Tweede Kamerlid van D’66 om de veestapel te halveren, naar aanleiding van de stikstofcrisis en de uitkomsten van het onderzoek van commissie Remkes. Hierna volgende veel protesten zich tegen de Provinciebesturen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende maatregelen en zijn over het algemeen Roomser dan de Paus. In december sloten 13 landbouworganisaties een overeenkomst met het Kabinet. Een aantal boeren actiegroepen zijn het hier niet mee eens. Gevolg weer snelweg blokkades en onrust. De goodwill onder de burgers brokkelt af. Een ander manier van landbouw bedrijven zou een oplossing kunnen zijn, zoals kringloop landbouw. Als burgers kunnen we hier ook wat aan doen, door ons niet als eerste op de prijs te richten, maar door te accepteren, dat dierenwelzijn, gezondheid en milieu hun prijs hebben. De supermarkten zullen de boeren eerlijker prijzen moeten betalen. Dit zal dan ook consequenties hebben voor de burger. Maar waar het vooral aan schort is het zwabber beleid van de overheid, dat op veel onbegrip en onbehagen bij de boeren stuit. Veel onbegrip en onbehagen bij de boeren over afschaffing melkquotering, waardoor de gemeenten uitbreidingsvergunning kunnen uitgeven en even later wordt dit weer ingetrokken. Milieuregels, gewasbeschermingsmiddelen, de ontstane bureaucratie. Al met al wil je als boerenondernemer weten waar je over langere tijd aan toe bent, zodat je daar je investeringen op kunt doen. Daar is toch niet mis mee?

Coach

(70) Over Gala ballen en oerwoudgeluiden

Randje van het Net

Zolang als ik mij kan herinneren spelen alle teams van onze vereniging hun thuiswedstrijden met de blauw-gele ballen van het merk Mikasa. Ook de trainingen vinden met deze ballen plaats. Bij de uitwedstrijden kan het gebeuren, dat daar moet worden gespeeld met de wedstrijdballen van de tegenstander. Dit zijn meestal zijn dan meestal Gala ballen. Als dit bekend kan er met Gala ballen worden getraind, die bij ons voorradig zijn. Als coach ben ik voorstander van een goede voorbereiding en indien nodig zou ik hier dus ook voor kiezen. Afgelopen zaterdag zat ik naar de thuiswedstrijden van Thriantha Ds2 tegen Vonk Ds3 en hierop volgend de wedstrijd Thriantha Ds1 tegen VCZ Ds1 te kijken. Wie schets mijn verbazing dat er niet met de Mikasa ballen werden gespeeld, maar met Gala ballen. Ik heb geen flauw idee wat hiervan de oorzaak was. In elk geval niet een tekort aan ballen, want bij de wedstrijd van Heren 1 werd gespeeld met de Mikasa ballen. Ik snap er geen jota van. Er is namelijk wel een verschil in ballen. Ik kan mij dan ook niet voorstellen, dat dit uit tactisch oogpunt is gebeurd. Je benadeelt je namelijk zelf. Als de tegenstander thuis speelt met Gala ballen dan zijn ze bij ons in het nadeel. Dat zou dan helemaal een verkeerde keuze zijn. Daarnaast viel het mij op, dat bij de tegenstanders meiden spelen, die zodra ze in het veld staan niet meer zichzelf zijn. Er komen dan allerlei geluiden en kreten uit, die meer thuishoren in het oerwoud dan op het volleybalveld. Het zal wel een vorm van intimidatie zijn. Afgekeken van de Chimpansees. Dat het publiek dit ook niet welgevallig is, blijkt uit de tegenreactie. Ook weer oerwoudgeluiden vanaf de tribune. Bij het voetbal wordt dan direct het spel stil gelegd. Allerlei vragen in de tweede kamer enzovoort. Volgens mij zou de NeVoBo hier ook actie op moeten nemen. Als een scheidsrechter van ons dit niet zou tolereren sta ik hier volmondig achter.

Coach

(67) Op het Randje van het Net ……….

(67) Autoloze zondag

Door een uitspraak van de Raad van State liggen veel woningbouw- projecten stil. Daar mag pas weer worden gebouwd, als er minder stikstof uitstoot in Nederland daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een ambtelijke denktank heeft op verzoek van het kabinet een lijst opgesteld met maatregelen, die op korte termijn de stikstof uitstoot verkleind. Laaghangend fruit is o.a. snelheidsbeperking. Van 130 naar 100 km/u op snelwegen. De jongeren van D66 willen zelfs naar 90 km/u. Ik heb er geen moeite mee. Met onze duurzame VW Joker rijd ik nu al niet harder. Ook de invoering van een autoloze zondag staat op de lijst. Dit is niks nieuws onder de zon. 45 jaar geleden werd hier ook voor gekozen vanwege de oliecrisis. In de periode van 4 november 1973 t/m 6 januari 1974 waren er 10 autoloze zondagen. Vanaf zondagmorgen 3 uur tot maandagmorgen 3 uur stonden alle auto’s stil. Slechts met een speciale ontheffing mocht men rijden. Ik werkte op dat moment als rijks-politieman in de gemeenten Smilde en Beilen. Verschillende zondagen had ik toezicht op het verbod. Het was niet zo, dat er in het geheel geen verkeer op de weg was. Als je toch moest rijden, dan moest je een ontheffing kunnen tonen. Wij reden dan rond in onze surveillanceauto en elke automobilist, die wij zagen werd aan de kant gezet en gecontroleerd. Dit was nog niet eens zo eenvoudig. In Smilde hadden wij op dat moment een Volkswagen kever. Dit was een wat oudere auto. Voor in de auto was nog een reservekraan gemonteerd. De maximum- snelheid was hooguit 100 km/u. Ik weet nog, dat wij op een gegeven moment een Volkswagen Passat voor ons uit zagen rijden, langs de Drentse Hoofdvaart. Wij er vol gas achter aan. Wij kwamen echter geen spat dichterbij. Op een gegeven moment minderde de bestuurder snelheid en wij konden hem uiteindelijk aan de kant zetten. De bestuurder had wel een ontheffing. Toen wij hem vroegen, waarom hij zijn snelheid verlaagde sprak hij de legendarische woorden: “Ik vond het een beetje sneu voor jullie. Jullie deden zo je best om mij in te halen, maar met die auto van jullie was dat nooit gelukt”.

Coach

(66) Op het Randje van het Net……….

(66) De Var

Tijdens mijn werkzame leven werd op de maandagmorgen de uitslagen van de voetbalwedstrijden van het besproken. De discussies gingen meestal over dubieuze beslissingen van de scheidsrechters t.a.v. buitenspel, hands, doelpunt. Dat is nu echter verleden tijd. Niet omdat ik niet meer werk, maar de KNVB gaat met zijn tijd mee. Sinds het seizoen 2016/2017 is de VAR in de eredivisie ingevoerd. De VAR is een official, die de scheidsrechter assisteert en op diens verzoek of zelfstandig beslissingen op nieuw beoordeelt met behulp van camerabeelden. De VAR heeft ook nog een assistent en AVAR. Dat is dus de assistent van de assistent. De videoscheidsrechter is een volledig gekwalificeerde scheidsrechter. Hij bevindt zich op een locatie buiten het speelveld en staat via een radio in verbinding met de scheidsrechter. Bij elke wedstrijd van de eredivisie is de VAR aanwezig. Je hebt nu dus een scheidsrechter, twee assistent-scheidsrechters, een vierde scheidsrechter, De VAR en de AVAR. Nog even en je hebt meer officials dan spelers. Er zijn in het voetbal vier soorten situaties die kunnen worden bekeken door de videoscheidsrechter:

  • doelpunten en of er daar voorafgaand een overtreding begaan is,
  • strafschop – situaties,
  • rode kaart -situaties (alleen bij directe rode kaart, niet bij een tweede gele kaart),
  • verkeerde speler waaraan een gele of rode kaart wordt toegekend.

Op zondag begint het gedoe al bij de live wedstrijden door de verslaggevers, daarna bij Studio Sport en later op de avond wordt het dunnetjes over gedaan bij NOS Studio Voetbal. Het gaat niet meer om het voetbal, maar waarom de VAR niet heeft ingegrepen bij een daarvoor geschikte spelsituatie tijdens de wedstrijd of waarom de scheidsrechter een advies van de VAR niet heeft overgenomen. Bij dit laatste wordt dan door scheidsrechter een hele technische uitleg gegeven en daarbij gaat het om centimeters te hoog been of juist net niet. Dit wordt door de VAR dan nog eens dunnetjes over gedaan. Er zit totaal geen emotie meer bij. Ook heb ik het idee, dat de onpartijdigheid wordt uitgehold, doordat de VAR en scheidsrechters elkaar niet afvallen. Het zijn toch collega’s. Ook de emotie rondom het voetbalspelletje wordt op deze manier te niet gedaan.  De emotie om het spel wordt er op deze manier helemaal uitgehaald. Ik ben voorstander van het gebruik van de videotechnologie. De vier soorten situaties zijn ook wel ok. De uitvoering vind ik minder. Laat de teams zelf de beslissing nemen. Doe het net zoals bij het volleybal. Een team kan in elke helft steeds opnieuw een challenge aanvragen tot het twee onsuccesvolle challenges achter zijn naam heeft. Ook de 1ste scheidsrechter kan een challenge aanvragen wanneer hij niet zeker is van een beslissing. Ik zie op deze manier van het toepassen van de videotechnologie alleen maar voordelen.

Maar ja wie ben ik? Ja inderdaad, ik ben:….

Coach