Categorie: Nieuws

Corona en de lockdown

Beste leden en supporters,

Zoals de meesten van jullie wel vernomen hebben tijdens de persconferentie van onze minister-president gaan we vanaf morgen, dinsdag 15 december in een lockdown.

Dit houdt in dat alle binnensportactiviteiten opgeschort worden (t/m minimaal 19 januari 2021) en er dus niet meer gevolleybald mag worden in de hal.

De jeugd binnen onze vereniging had nog het “geluk” wel te mogen sporten tot vandaag.

Vanaf morgen zullen alle trainingen en activiteiten van vv Thriantha stoppen tot nader orde.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van de lockdown wat betekent dat ook de sporthal tot nader orde gesloten zal blijven.

Zodra we wel weer wat mogen zullen we jullie hiervan weer op de hoogte brengen.

Wij als bestuur hadden voor aanstaande woensdag weer een vergadering gepland waar “een activiteit organiseren voor 2021” op de agenda stond.

Dit zal nog even moeten wachten.

Rest ons nog te zeggen wat we hopen dat iedereen gezond blijft, fijne feestdagen heeft en dat we elkaar weer snel in de sporthal kunnen treffen.

Bestuur vv Traintha 

De mooiste club van zuidoost Drenthe

(80) Kerst 2020 in Coronatijd

vv Thriantha, kop foto column

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer naar Spanje. De discussies op sociale media en demonstraties over wel of niet geen zwarte piet kunnen weer voor een jaar in de kast. Dat is maar goed ook, want de volgende is al weer in volle hevigheid los gebarsten. Hoe brengen we de Kerstdagen door in deze tijd van Corona. Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van het kabinet. Door het gedrag van de burgers van dit land lopen de besmettingen weer behoorlijk op. Het aantal besmettingen was op die dag: 6187, Het aantal Coronapatiënten in het ziekenhuis was: 1700 en het aantal Coronapatiënten op de intensive care was 464. Er zijn inmiddels 9841 sterfgevallen aan Corona toegeschreven. De stijging van het aantal coronagevallen komt waarschijnlijk door het shopgedrag voor sinterklaas. Veel mensen deden inkopen voor de feestdagen of werden gelokt door de scherpe “Black Friday” aanbiedingen. Het gevolg overbevolking van kopers en kijkers in de binnensteden en winkelstraten in de afgelopen weken. De boodschap van het kabinet was dus niet vrolijk. Geen versoepeling van de gedeeltelijke “lockdown”. De in november afgekondigde maatregelen blijven dan ook van kracht. Daarbij kwam de waarschuwing, dat als de cijfers stijgen er strengere maatregelen komen. De discussie gaat nu vooral om het aantal gasten tijdens de feestdagen. Huishoudens mogen maximaal drie gasten van 13 jaar en ouder per dag ontvangen. Houdt men zich aan deze regels of lapt men ze aan de laars. Gezien de reacties op de sociale media zullen er veel mensen zijn, die dit aan hun laars lappen. Het is toch altijd zo gezellig tijdens de kerstdagen. Dit is in tegenspraak met de opmerkingen, die ik andere jaren hoor of lees, zoals: “ Gatver.. moeten we met Kerst ook nog verplicht bij mijn ouders en schoonouders eten”. Je hebt nu de kans om onder die verplichting uit te komen. Pak die kans en blijf lekker in je eigen huis. Hiermee ben je volgend jaar ook van die verplichting af. Het voelt veel beter. Als je met minder mensen thuis bent, heb je ook minder aanloop stress. Wat moeten we eten, wat moet ik in huis halen enz. enz. Gezelligheid begint je jezelf en niet bij een ander. Blijf ook tweede Kerstdag lekker thuis. Geen verplichte woonboulevard geslenter. Als ik het kabinet was, zou ik alle winkels op tweede Kerstdag sluiten.

Oh ja, dan nog even over de discussies rondom de vaccinaties. Wel of niet vaccineren tegen Corona. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Ook hier zie ik een grote tegenstelling met het “normale” verleden en de “abnormale” toekomst. Ik doel hiermee de vaccinatieplicht tijdens de verre vakanties. Om bepaalde landen in te mogen worden een aantal vaccinaties verplicht gesteld. Ook voor je eigen gezondheid. Dit is dan geen enkel probleem. Er wordt niet gevraagd of het wel veilig is. Nee, je doet het, want anders kom je dat land niet in. Er is nu eindelijk licht aan het eind van de Coronatunnel en nu vragen mensen zich af of dit wel goed, omdat ze niet weten wat er precies in het vaccin zit. Deskundige wetenschappers controleren alle dat betreffende de verschillende vaccins. Je mag er dan ook van uit gaan, dat een vaccin geen goedkeuring krijgt als er ook maar een greintje twijfel is. Ik kan niemand verplichten om tegen je wil iets te doen. Ik kan iedereen wel vragen om de komende tijd hun gezond verstand te gebruiken. Ik wens dan ook eenieder rustige stress-loze feestdagen en corona-loze toekomst. Beide wensen heb je zelf in de hand.

Oh ja, nog even dit. Bij het sluiten van deze column op 10 december 2020 zijn de Corona cijfers als volgt: Het aantal sterfgevallen is opgelopen tot: 9902. Het aantal nieuwe besmettingen is: 8793. Het aantal Coronapatiënten in het ziekenhuis was: 1648 en het aantal Coronapatiënten op de intensive care was 469.  

 Coach

OldStars Volleyball bij Thriantha????

Afgelopen week las ik in de krant een stukje over Oldstars Volleybal. Ik had weleens van Oldstars voetbal gehoord (het zgn. Walking voetbal), maar nog nooit gehoord dat dit ook voor volleybal werd georganiseerd. Dus ik ben daar eens in gedoken. Op de site Oldstars.nl staat informatie over deze vorm van sport bij de verschillende sporten. De opzet van dit soort sporten is om mensen boven de 55 jaar in aangepaste vorm met aangepaste regels in beweging te krijgen c.q. houden.

Het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en Van Boxtel houden met OldStars ouderen in beweging en geven ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars volleyball bieden wij een aangepaste spelvorm aan voor volleybal op latere leeftijd. Belangrijkste aanpassingen zijn het onderhand serveren, het spelen op aangepaste afmeting van het speelveld en nethoogte en het niet mogen springen. Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+.

Omdat mij dit ook wel iets leek om binnen onze vereniging op te starten heb ik het bestuur benaderd met de vraag, hoe zij hier tegenover stonden om deze vorm van volleybal te omarmen. Ook heb ik al een paar oud spelers gepolst hoe zij hier iets voor voelden. Bij het bestuur en die oud spelers bleek wel belangstelling te bespeuren. Het bestuur heeft mij daarom gevraagd om hier het voortouw in te nemen.

Wat is OldStars volleyball?

OldStars volleyball is een variant van het reguliere volleybal. In de basis wordt er gespeeld volgens de bekende volleybalregels. Belangrijkste aanpassingen zijn het onderhands serveren, het spelen op aangepaste afmeting van het speelveld en nethoogte en het niet mogen springen. Het is daarom uitermate geschikt voor mensen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen. Volleybal is een teamsport en dat maakt ook deze variant zo leuk: het sociale contact is namelijk net zo belangrijk als het bewegen. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+. Daarnaast is er aandacht voor beweegvormen in de aangeboden les-vormen via het ASM model (Athletic Skills Model). Op deze wijze wordt er via volleybal gewerkt aan een betere coördinatie en motoriek op latere leeftijd.

 In verband met de Corona maatregelen is nu niet de juiste tijd om direct de zaal al in te duiken, maar het geeft wel tijd om hier verder onderzoek naar te doen.

Voordat ik hier heel veel energie in ga steken wil ik graag in eerste instantie weten of meer 55-plussers (man of vrouw) geïnteresseerd zijn in deze vorm van volleybal.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een berichtje naar: mkoers01@ziggo.nl. Of een WhatsApp bericht naar 06-37657155. Ook eventuele vragen kun je hier naar toe sturen.

Ik hoor van jullie.

Martin Koers

Coronaregels

Maandag 17 augustus a.s. gaan we weer beginnen met trainen. In verband met de Corona heeft de gemeente Emmen met de sportverenigingen de toegangsregels van de sporthal gedeeld. Deze toegangsregels staan in het protocol Verantwoord Sport, dat op 31 juli is geactualiseerd. Dit protocol kunt u vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/sportprotocol. Hierbij nog de regels op een rijtje:

De algemene basisregels Corona blijven onverminderd van kracht. Hieronder in het kort de toegangsregels van gemeentelijke sporthallen en gymzalen:

 • Het aantal gebruikers per sportlocatie is als voor de Corona crisis;
 • In de sporthallen en zalen zijn stickers en posters aangebracht die u wijzen op de algemene Corona maatregelen;
 • Vanaf het tijdstip dat u huurt mag een Corona deskundige (kan de trainer zijn) naar binnen om de hygiëne maatregelen uit te voeren (controle of de middelen er (voldoende) liggen) van de door u te gebruiken sportmaterialen (eventueel met enkele helpers). Hierbij kan ook worden gedacht aan het open zetten van ramen en deuren;
 • Als de Corona deskundige klaar is mogen de sporters de accommodatie betreden;
 • Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze op de gebruikelijke wijze na elke training of wedstrijd;
 • In de kleedkamers zijn stroken aangegeven met 1,5 meter afstand. Deze afstanden helpen gebruikers van 18 jaar en ouder met het in acht te nemen van de vereiste 1,5 meter afstand. Waar een kruis staat mag niet worden gedoucht;
 • U dient de accommodatie schoon achter te laten, er komt geen extra schoonmaak vanuit de gemeente;
 • U dient de zaal te verlaten vijf minuten voor het eind van de les of training. Dit is om de volgende groep gebruikers niet tegen te komen in de gang;
 • Waar mogelijk zoveel mogelijk ventilatie toepassen (let op deuren en ramen na afloop wel sluiten);

Als aanvulling hierop onze eigen regels:

 • Bij de ingang van de zaal (dus direct na de toegangsdeur einde halletje rechtsaf de zaal in) staat de Zaalwacht tafel.
  Op deze tafel staan de ontsmettingsmiddelen.
  Aan de trainers de opdracht om voor de training te checken of alles er nog staat. Zo niet actie ondernemen dat er wel wat komt te staan.
  Hiermee voldoen we aan de eisen van de Gemeente Emmen.
 • Voor de start van de trainingen de deuren, welke naar de buitenlucht open kunnen deze open zetten voor maximale ventilatie.
 • Op de Zaalwacht tafel ligt ook een uitgeprinte versie van de regels zodat bij vragen of onduidelijkheden deze geraadpleegd kunnen worden.
  Als deze weg is ook graag weer even melden zodat deze weer neergelegd kan worden.

Het Bestuur