(72) Boeren, Burgers en Politici

Randje van het Net

In de maand oktober startten de boeren met verschillende protestacties in Nederland. Massaal reden de boeren met hun trekkers, vanuit heel Nederland naar Den Haag. Protesteren op het Malieveld. Mogelijke nieuwe stikstof maatregelen en het gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk waren de redenen om te protesteren. De directe aanleiding van het protest voor veel boeren was het voorstel van een Tweede Kamerlid van D’66 om de veestapel te halveren, naar aanleiding van de stikstofcrisis en de uitkomsten van het onderzoek van commissie Remkes. Hierna volgende veel protesten zich tegen de Provinciebesturen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende maatregelen en zijn over het algemeen Roomser dan de Paus. In december sloten 13 landbouworganisaties een overeenkomst met het Kabinet. Een aantal boeren actiegroepen zijn het hier niet mee eens. Gevolg weer snelweg blokkades en onrust. De goodwill onder de burgers brokkelt af. Een ander manier van landbouw bedrijven zou een oplossing kunnen zijn, zoals kringloop landbouw. Als burgers kunnen we hier ook wat aan doen, door ons niet als eerste op de prijs te richten, maar door te accepteren, dat dierenwelzijn, gezondheid en milieu hun prijs hebben. De supermarkten zullen de boeren eerlijker prijzen moeten betalen. Dit zal dan ook consequenties hebben voor de burger. Maar waar het vooral aan schort is het zwabber beleid van de overheid, dat op veel onbegrip en onbehagen bij de boeren stuit. Veel onbegrip en onbehagen bij de boeren over afschaffing melkquotering, waardoor de gemeenten uitbreidingsvergunning kunnen uitgeven en even later wordt dit weer ingetrokken. Milieuregels, gewasbeschermingsmiddelen, de ontstane bureaucratie. Al met al wil je als boerenondernemer weten waar je over langere tijd aan toe bent, zodat je daar je investeringen op kunt doen. Daar is toch niet mis mee?

Coach