Op Het Randje Van Het Net……..Column van een Coach

Randje van het Net

75 Anderhalve meter economie

Afgelopen week was de op dinsdagavond de persconferentie van premier Rutte. Zoals gebruikelijk was er alweer veel uitgelekt. Er wordt steeds drie weken vooruit gekeken. Omdat het eigenlijk best goed gaat met het bestrijden het Coronavirus in Nederland was de verwachting dat er meer rekening gehouden zou worden met de economie, maar lees vooral de kleine middenstander en ZZP’ers. De verwachting was dat een aantal contact beroepen weer zoetjes aan, aan het werk zouden kunnen. Te meer dat een aantal branches druk aan het werk waren geweest om protocollen te ontwikkelen, gebaseerd op de anderhalve meter afstand economie. Er waren afgelopen dinsdag 35 tot 50 protocollen aangeleverd. Daar werd tijdens de persconferentie met geen woord over gesproken. Hele volksstammen teleurgestelde middenstanders. Wel werd uit de doeken gedaan, dat de basisscholen na de Meivakantie (11 mei) onder voorwaarden weer open konden. Dit was volgens mij ook heel logisch, want bij het begin van de maatregelen wilde het kabinet de basisscholen open houden, maar onder druk van de ouders en docenten werden de basisscholen toen toch gesloten. Logisch dus. Ook mogen de basisschoolleerlingen volgende week onder begeleiding weer op het sportveld (in de buitenlucht) sporten.  De categorie jongeren daarboven mag ook weer sporten op het sportveld, maar nu met in achtneming van de afstand van anderhalve meter en onder begeleiding. De hoofdreden was de druk op de gezondheidszorg. De volgende dag werd door het hoofd van de RIVM uitvoerig uitgelegd, waarom het verantwoord was om de scholen weer te openen. Een uitvoerig onderzoek en analyse lag hier aan ten grondslag. Schema’s gebaseerd op leeftijden e.d. passeerden het station. Een van de zaken die mij opviel in al deze overzichten was het feit, dat men vanaf ongeveer de leeftijd van 40 jaar het risico van elkaar besmetten begint toe te nemen. Vanaf 40 jaar naar boven begint het toe te nemen. Ik ben wel overtuigd van de hygiënische maatregelen, maar anderhalve meter afstand houden in de horeca en andere bedrijven gaat volgens mij niet werken. Als die club van de RIVM zo’n grondige analyse kan maken van de risico’s van de basisschool jeugd mag ik toch verwachten, dat ze zij deze analyse ook kunnen maken per verschillende middenstandsbranches uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Vooral voor de horeca, die het toch vooral moeten hebben van de leeftijdsgroepen onder de 40 jaar zou dit een behoorlijke opluchting kunnen zijn. Vooral voor die horecaondernemers, die helemaal niet kunnen voldoen aan de anderhalve afstand. Ik ben op dit moment 66 jaar en krijg volgende maand mijn eerste AOW. Ik ben wel voorstander om de komende tijd de horeca en mogelijk andere ondernemingen te mijden om de anderhalvemeterregel afgeschaft te krijgen en zodoende de economie weer een stevige boost te geven. Als we dit allemaal vanaf onze AOW leeftijd doen (is ongeveer 20% van de totale bevolking) dan dragen wij als gepensioneerden ook ons steentje bij om de economie weer zo vlot mogelijk op de rails te krijgen en misschien dat hierdoor de kloof tussen de werkenden en de gepensioneerden ook wordt geslecht. We hebben er allemaal baat bij een zo vlot mogelijk normale maatschappij in afwachting van een vaccin tegen het coronavirus .

Coach