(77) Op het Randje Van Het Net …….. Column van een Coach

vv Thriantha, kop foto column

 (77) Net niet…

De afgelopen jaren is flink gewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Schoonebeek. Voor 2,7 miljoen is de zaak op de schop gegaan. De riolering onder de Europaweg is vervangen, waardoor deze weg en aangesloten fietspaden opnieuw zijn bestraat. Ook het centrum is opnieuw ingericht. Vanuit optisch oogpunt een behoorlijke verbetering. Dat is het natuurlijk ook al gauw, als er jaren niet in het dorp is geïnvesteerd. Ook de bewoners zijn er bij betrokken. Dus er kan niks mis gaan, zou je zo zeggen. Maar er zal toch wel iets niet kloppen, want anders besteed je er geen aandacht aan in je column. Op papier mooi, maar in de praktijk een drama voor de gebruikers. Dit heeft vooral te maken met het hoogte verschil van de verschillende stroken voor verkeersdeelnemers. Je hebt de verlaagde hoofdbaan van de Europaweg, met daarnaast aan beide zijden een verplicht fietspad en daarnaast een voetpad. De voetpaden sluiten aan op de voortuinen van de bewoners. Op sommige plaatsen ligt hiernaast nog een verlaagde brede goot. De hoogte verschillen veroorzaken de problemen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de aansluitingen van de zijwegen op de hoofdrijbaan niet verlaagd zijn aangesloten. Dit is ook het geval met de opritten van de woningen. Kort na de totstandkoming zag ik vlakbij de rotonde Europaweg – Nieuw Amsterdamseweg – Lauensteinstraat een mevrouw, die op het fietspad reed bijna tegen een hek klappen, omdat zij in de goot naast het fietspad terecht kwam. Hierdoor gefocust gekoppeld aan mijn eigen ervaringen ging ik praktische kant van de reconstructie wat beter bekijken. Door mijn eigen ervaring als automobilist, fietser, (als opa) achter een wandel- en kinderwagen kom ik tot de conclusie, dat het praktisch gebruik het net niet is voor bepaalde groepen verkeersdeelnemers. Uit eigen observatie voeg ik hier ook nog de rolstoel- en rollatorgebruikers aan toe. Als voorbeeld de escapades van een fietser, die de Europaweg oversteekt, komende vanuit de Margrietstraat. Eerst een verhoging naar het voetpad, vervolgens een verhoging naar het fietspad, dan een verlaging naar de rijbaan. Aan de overkant een verhoging naar het fietspad. Bij nat weer bestaat ook nog het gevaar, dat je door het verschil in hoogte gaat slippen en komt te vallen. Daarnaast zijn er ook nog andere rariteiten. Als ik als fietser vanuit de uitrit van de COOP de weg wil oversteken kun je niet recht oversteken. Aan de overkant ligt een verhoogde bushalte met aansluitend een rij fietsenrekken. Het gevolg van deze constructie en het hoogteverschil is, dat de fietsers of schuin oversteken, of helemaal niet oversteken en het fietspad aan de verkeerde kant volgen. Dus tegenkomende fietsers. Daarnaast de klopt de bebording bij het fietspad niet overal. In het centrum zelf zijn de rijbanen voor landbouwverkeer wel erg smal. Dit is ook het geval met de parkeerplaatsen. Mijn vrijblijvend advies aan de ontwerpers is dan ook, om nog eens zeer kritisch het praktisch gebruik vanuit het optiek van de verschillende, meestal kwetsbare verkeersdeelnemers te bekijken en de geconstateerde gebreken aan te passen.

Coach