Het ontstaan van de volleybalvereniging Thriantha

De organisatie
De volleybalvereniging Thriantha ontstond op 18 juni 1973 uit een fusie tussen de volleybalverenigingen “Schoonebeek” uit het dorp Schoonebeek en de afdeling volleybal van de gymnastiekvereniging “Tuutwulp” uit het dorp Nieuw Schoonebeek. De ontstane vereniging ging vanaf die datum, als afdeling volleybal, onder de vlag van de Gymnastiekvereniging Thriantha verder.
Door de fusie van de gymnastiekverenigingen “Vlug en Vaardig” en “Schoonebeek” ontstond op 1 januari 1973 de gymnastiekvereniging Thriantha. Als verenigingsnaam koos men voor de naam Thriantha. Deze naam is een verwijzing naar de provincie Drenthe, waarin het oliedorp Schoonebeek ligt. Het is de oud Hollandse schrijfwijze voor de provincie Drenthe. Nadat de naam was gekozen, ontstond er enige verwarring onder heren geleerden van de vereniging. Wat was nu de juiste schrijfwijze van Thriantha. Was het nu met één “H” of met twee “H’s” of zelfs zonder “H”. De gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente Schoonebeek deed, volgens overlevering, nader onderzoek en kwam tot de slotsom dat de juiste schrijfwijze met twee “H’s” moest zijn. Bij de start van de vereniging waren er 80 leden. De contributie bedroeg 5 gulden per maand.
Op 23 mei 1979 ging de afdeling volleybal van SV Thriantha als zelfstandige volleybalvereniging Thriantha verder. In de akte van statutenwijziging stond het volgende als doel van de vereniging: “De vereniging heeft tot doel het volleybal en andere sporten in de ruimste zin des woords te bevorderen. Hierdoor hoopt zij de lichamelijke- en geestelijke ontplooiing van de leden te verhogen en te veredelen. Zij zal dit trachten te bereiken door geregelde praktische beoefening van het volleybal en andere sporten, het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen”.
Nu heeft de vereniging rond de 200 leden en neemt met zeven seniorenteams, vijftien jeugdteams en drie recreantenteams deel aan de competitie.

Tenue
Het tenue bestond uit een groen shirt met lange mouwen en een ronde hals en een witte broek.

Embleem
Als embleem werd gekozen voor een groene afbeelding van de adelaar, dat in het wapen stond van de toenmalige gemeente Schoonebeek stond.

Resultaten
Omdat de heren van Tuutwulp ten opzichte van het herenteam van Schoonebeek in een hogere klasse speelden, kon met het eerste herenteam worden gestart in de promotieklasse van de Nevobo. Het eerste damesteam startte in de 1e klasse. Beide teams werden getraind door Jan Gevers. In de afgelopen veertig jaar speelden het eerste heren- en damesteam met wisselend succes in de promotieklasse en/of de 1e klasse. In de seizoenen 82/83 en 83/84 speelden de heren in de derde divisie.

Wedstrijd- en trainingsaccommodatie
Er werd getraind in de gymnastieklokaal “De Kerfjes” en in de sporthal “De Kampen” in Schoonebeek. De wedstrijden werden gespeeld in de sporthal. Deze sporthal werd in 1968 gebouwd met steun van de NAM. In 1976 werd de sporthal verbouwd en de vereniging kreeg het beheer over de kantine van de sporthal. De huur van de sporthal bedroeg 2 gulden per uur. De kantine staat in open verbinding met de sporthal. Door deze constructie hadden de supporters in de kantine rechtstreeks contact met de spelende teams op het eerste veld. Veel tegenstanders kwamen met lood in de schoenen naar Schoonebeek. In 2013 werd de sporthal opnieuw verbouwd. Omdat de gymnastieklokaal was afgebroken werd er een extra sportzaal bij de sporthal aangebouwd. Tevens werden de kleedkamers aangepast. Ook kreeg de kantine een make over.