Coronaregels

Maandag 17 augustus a.s. gaan we weer beginnen met trainen. In verband met de Corona heeft de gemeente Emmen met de sportverenigingen de toegangsregels van de sporthal gedeeld. Deze toegangsregels staan in het protocol Verantwoord Sport, dat op 31 juli is geactualiseerd. Dit protocol kunt u vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/sportprotocol. Hierbij nog de regels op een rijtje:

De algemene basisregels Corona blijven onverminderd van kracht. Hieronder in het kort de toegangsregels van gemeentelijke sporthallen en gymzalen:

 • Het aantal gebruikers per sportlocatie is als voor de Corona crisis;
 • In de sporthallen en zalen zijn stickers en posters aangebracht die u wijzen op de algemene Corona maatregelen;
 • Vanaf het tijdstip dat u huurt mag een Corona deskundige (kan de trainer zijn) naar binnen om de hygiëne maatregelen uit te voeren (controle of de middelen er (voldoende) liggen) van de door u te gebruiken sportmaterialen (eventueel met enkele helpers). Hierbij kan ook worden gedacht aan het open zetten van ramen en deuren;
 • Als de Corona deskundige klaar is mogen de sporters de accommodatie betreden;
 • Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze op de gebruikelijke wijze na elke training of wedstrijd;
 • In de kleedkamers zijn stroken aangegeven met 1,5 meter afstand. Deze afstanden helpen gebruikers van 18 jaar en ouder met het in acht te nemen van de vereiste 1,5 meter afstand. Waar een kruis staat mag niet worden gedoucht;
 • U dient de accommodatie schoon achter te laten, er komt geen extra schoonmaak vanuit de gemeente;
 • U dient de zaal te verlaten vijf minuten voor het eind van de les of training. Dit is om de volgende groep gebruikers niet tegen te komen in de gang;
 • Waar mogelijk zoveel mogelijk ventilatie toepassen (let op deuren en ramen na afloop wel sluiten);

Als aanvulling hierop onze eigen regels:

 • Bij de ingang van de zaal (dus direct na de toegangsdeur einde halletje rechtsaf de zaal in) staat de Zaalwacht tafel.
  Op deze tafel staan de ontsmettingsmiddelen.
  Aan de trainers de opdracht om voor de training te checken of alles er nog staat. Zo niet actie ondernemen dat er wel wat komt te staan.
  Hiermee voldoen we aan de eisen van de Gemeente Emmen.
 • Voor de start van de trainingen de deuren, welke naar de buitenlucht open kunnen deze open zetten voor maximale ventilatie.
 • Op de Zaalwacht tafel ligt ook een uitgeprinte versie van de regels zodat bij vragen of onduidelijkheden deze geraadpleegd kunnen worden.
  Als deze weg is ook graag weer even melden zodat deze weer neergelegd kan worden.

Het Bestuur