OldStars Volleyball bij Thriantha????

Afgelopen week las ik in de krant een stukje over Oldstars Volleybal. Ik had weleens van Oldstars voetbal gehoord (het zgn. Walking voetbal), maar nog nooit gehoord dat dit ook voor volleybal werd georganiseerd. Dus ik ben daar eens in gedoken. Op de site Oldstars.nl staat informatie over deze vorm van sport bij de verschillende sporten. De opzet van dit soort sporten is om mensen boven de 55 jaar in aangepaste vorm met aangepaste regels in beweging te krijgen c.q. houden.

Het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en Van Boxtel houden met OldStars ouderen in beweging en geven ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars volleyball bieden wij een aangepaste spelvorm aan voor volleybal op latere leeftijd. Belangrijkste aanpassingen zijn het onderhand serveren, het spelen op aangepaste afmeting van het speelveld en nethoogte en het niet mogen springen. Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+.

Omdat mij dit ook wel iets leek om binnen onze vereniging op te starten heb ik het bestuur benaderd met de vraag, hoe zij hier tegenover stonden om deze vorm van volleybal te omarmen. Ook heb ik al een paar oud spelers gepolst hoe zij hier iets voor voelden. Bij het bestuur en die oud spelers bleek wel belangstelling te bespeuren. Het bestuur heeft mij daarom gevraagd om hier het voortouw in te nemen.

Wat is OldStars volleyball?

OldStars volleyball is een variant van het reguliere volleybal. In de basis wordt er gespeeld volgens de bekende volleybalregels. Belangrijkste aanpassingen zijn het onderhands serveren, het spelen op aangepaste afmeting van het speelveld en nethoogte en het niet mogen springen. Het is daarom uitermate geschikt voor mensen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen. Volleybal is een teamsport en dat maakt ook deze variant zo leuk: het sociale contact is namelijk net zo belangrijk als het bewegen. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+. Daarnaast is er aandacht voor beweegvormen in de aangeboden les-vormen via het ASM model (Athletic Skills Model). Op deze wijze wordt er via volleybal gewerkt aan een betere coördinatie en motoriek op latere leeftijd.

 In verband met de Corona maatregelen is nu niet de juiste tijd om direct de zaal al in te duiken, maar het geeft wel tijd om hier verder onderzoek naar te doen.

Voordat ik hier heel veel energie in ga steken wil ik graag in eerste instantie weten of meer 55-plussers (man of vrouw) geïnteresseerd zijn in deze vorm van volleybal.

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een berichtje naar: mkoers01@ziggo.nl. Of een WhatsApp bericht naar 06-37657155. Ook eventuele vragen kun je hier naar toe sturen.

Ik hoor van jullie.

Martin Koers