Uitbreiding en wijziging jeugdcommissie

Vanuit het bestuur hebben we het afgelopen jaar meer aandacht willen geven aan onze afdeling jeugd. We zijn gestart met een jeugdledenvergadering, we hebben een ouderavond georganiseerd en we hebben de jeugdcommissie met een aantal leden uitgebreid. De jeugdledenvergadering mag wel een hoogtepunt genoemd worden. Dit was een hartverwarmende avond!

Tijdens de ouderavond zijn er ook voor ons veel zaken aan het licht gekomen. Maar belangrijkste signaal vanuit de jeugdledenvergadering en de ouderavond is toch wel geweest dat eenieder zich thuis voelt binnen onze club!

Het is een bestuursbesluit geweest om met de jeugdafdeling een andere weg in te slaan. Het bestuur heeft in overleg met Mirella en Gonda besloten om met een andere mini TC verder te gaan.

Correspondentie graag via secretariaatthriantha@hotmail.com

Het bestuur.