Tag: Bestuur

Van de BESTUURSTAOFEL

Het einde van het jaar komt al heel erg dichtbij. Komend weekend spelen we nog wedstrijden en volgend weekend is het al kerst!

Glow in the Dark:

In de week tussen kerst & oud en nieuw is er een Glow in the Dark toernooi georganiseerd. We hebben dit eerder gedaan, superleuk om aan mee te doen, maar ook superleuk om even een kijkje te komen nemen of gewoon gezellig even te kletsen of te borrelen. Wees welkom!!

Brunch:

Dan begint op 1 januari het jubileumjaar van onze vereniging. Deze trappen we dan ook af met een brunch op 1 januari! Een bijzondere actie, maar er hebben zich al best veel mensen aangemeld, en we verwachten er nog een aantal bij te krijgen.

Kickoff:

Op woensdag 21 december trappen we af met de mensen die zich hebben opgegeven om bij 1 van de geplande activiteiten te helpen met de organisatie. Twijfel je of je ook je steentje zou kunnen bijdragen, schroom niet en kom gewoon langs, je hoort de verhalen aan, en wie weet hoor je erbij.

Woensdagavond 21 december, 20.45 uur kantine Thriantha.

Algemeen:

Afgelopen week ontvingen we de nieuwe indeling voor de minicompetities van volgend voorjaar, daaruit bleek dat onze vereniging het grootste aantal miniteams in de competitie heeft. Als je weet dat ook Emmen’95 en Vonk hieraan meedoen, mogen we best heel trots zijn dat we de grootste zijn (en dat is ook niet voor het eerst dat we de grootste zijn)

Buiten dit alles zijn we natuurlijk een volleybalvereniging en gaat het om de sportbeleving van ons allen. We zijn hiermee ook op de helft van de competitie, een aantal miniteams mag zich alweer kampioen noemen en een aantal andere teams doet mee om het kampioenschap. Laten we hopen dat we nog een aantal kampioenen kunnen huldigen in ons jubileumjaar.

Voor andere teams geldt dat de sportbeleving er moet zijn, winnen of verliezen is belangrijk, maar niemand hoeft van de sport binnen Thriantha te leven, het plezier is dus eigenlijk het belangrijkste speerpunt voor iedereen.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig, sportief en fantastische jubileumactiviteiten voor 2023!

Het Bestuur

Inzetten jeugd als scheidrechter bij miniwedstrijden

Alvast een vooraankondiging voor de jeugdspelers (C’s tm de A’s). Het volgend seizoen gaan we deze leden inzetten bij het fluiten van miniwedstrijden. Als het zover is zullen jullie als team worden ingedeeld om bepaalde wedstrijden te moeten gaan fluiten. De regels zullen we mettertijd met jullie delen zodat jullie goed voorbereid zijn. We doen dit omdat we een vereniging zijn waarbij we samen de vereniging zijn en dus ook samen de taken moeten oppakken. Seniorenteams worden ingezet bij het fluiten van de jeugd- en seniorenwedstrijden en tevens voor de kantinediensten. Daarom vinden wij het als bestuur een goed idee om ook de jeugd te betrekken in deze taken (en ook om de druk bij de senioren wat te verlagen). Tenslotte zijn we toch ook de (aller)mooiste club van zuidoost Drenthe waar iedereen graag bij wil horen. Niet alleen als lid maar ook als publiek gezien de enorme belangstelling bij thuiswedstrijden. Zowel op zaterdag als door de week. Zelfs bij bekerwedstrijden. Hulde! Wij vinden dat wij al vereniging hier ook best trots op mogen zijn.

Het Bestuur

Corona en de lockdown

Beste leden en supporters,

Zoals de meesten van jullie wel vernomen hebben tijdens de persconferentie van onze minister-president gaan we vanaf morgen, dinsdag 15 december in een lockdown.

Dit houdt in dat alle binnensportactiviteiten opgeschort worden (t/m minimaal 19 januari 2021) en er dus niet meer gevolleybald mag worden in de hal.

De jeugd binnen onze vereniging had nog het “geluk” wel te mogen sporten tot vandaag.

Vanaf morgen zullen alle trainingen en activiteiten van vv Thriantha stoppen tot nader orde.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van de lockdown wat betekent dat ook de sporthal tot nader orde gesloten zal blijven.

Zodra we wel weer wat mogen zullen we jullie hiervan weer op de hoogte brengen.

Wij als bestuur hadden voor aanstaande woensdag weer een vergadering gepland waar “een activiteit organiseren voor 2021” op de agenda stond.

Dit zal nog even moeten wachten.

Rest ons nog te zeggen wat we hopen dat iedereen gezond blijft, fijne feestdagen heeft en dat we elkaar weer snel in de sporthal kunnen treffen.

Bestuur vv Traintha 

De mooiste club van zuidoost Drenthe

Start nieuwe seizoen (20-21)

Na lange een lange tijd van stilte in en rondom sporthal de Kampen is er weer sprake van activiteiten. We zijn weer aan het sporten ! Al is het op een corona manier, maar we zijn weer in beweging !! 

Komend weekend worden de eerste toernooien georganiseerd, zo ook in sporthal de Kampen. 

We trappen morgen af met een toernooi voor onze jeugdleden, we denkne eea “coronaproof” te kunnen organiseren. 

Corona is en blijft een zorg van ons allemaal, met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor, dat de coronaregels zo goed als mogelijk worden gehandhaafd. 

Als bestuur doen we er alles aan, om de randvoorwaarden te creeeren, maar het is en blijft een ieders eigen verantwoordelijkheid zich aan de geldende regels te houden. 

Zie ook de aanduidingen in de hal; kleedkamers en kantine. 

Alleen dat kan er voor zorgen dat we kunnen blijven sporten !! 

Zoals reeds gezegd, het is een tijdje (te) stil geweest, het was een bijzondere periode, Deze periode zullen de meesten van ons ook niet snel gaan vergeten. 

Gelukkig is een grote coronahaard in onze regio uitgebleven, maar wat niet is ………………

In een ander schrijven hebben we aangegeven dat de algemene ledenvergadering s iuitgesteld naar betere “corona’tijden. Het leek ons niet verstandig om coronaproblemen op te gaan zoeken, vandaar een uitstel naar iig het voorjaar 2021. 

Op 19 september start voor de meeste teams de competitie weer. Ook dat zal de nodige improvisaties met zich mee gaan brengen. Bijvoorbeeld voor onze supporters. We mogen binnen onze club niet klagen over de hoeveelheid supporters die onze sporthal komen bezoeken. Echter zal dat ook voor de komende tijd lastiger zijn als voorheen. 

Door de Nevobo zijn er protocollen opgesteld wat wel en wat niet kan. We zijn er niet alleen voor onze sporters maar zeker ook voor onze SUPPORTERS. Ook hier geldt : ALS EEN IEDER ZICH AAN DE GELDENDE VOORWAARDEN houdt, is er ruimte voor supporters. 

Als we met ons allen de regels zoveel als mogelijk handhaven en elkaar er op blijven aanspreken, wanneer iets niet in de corona haak is, gaan we er wederom een spetterend seizoen van maken !! 

SuCCeS, 

Het Bestuur 

Van de Bestuurstaofel 2020-01

Januari 2020, de feestdagen zijn weer achter de rug, alle teams zijn weer in training, veel mensen werken aan hun overtollige kilo’s, de start van de beslissende fase van de competitie komt weer dichterbij.

Rond de feestdagen was voor veel van onze leden een drukke periode, naast de jaarafsluiting op 28 december en de nieuwjaarsborrel op 4 januari, moesten er ook kantinediensten ingevuld worden voor diverse voetbaltoernooien. Afgelopen zaterdag zijn we met de bus naar Apeldoorn geweest, daar hebben we een wedstrijd van het Nederlands damesteam gezien, helaas met een teleurstellend resultaat. Door deze nederlaag hebben ze niet de finale van de OKT gehaald en zullen de dames ook niet mee doen aan de Olympische Spelen komende zomer !

Komend weekend begint voor de meeste mensen de competitie weer, een aantal teams strijd serieus mee om het kampioenschap in hun poule, hopelijk kunnen ze dit ook na de winter vasthouden en zorgen voor een mooi feest aan het eind van de competitie.

Een aantal teams zal ook nog een tandje moeten bij schakelen om klasse behoud te realiseren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Onlangs is er een mail naar jullie uit gegaan met de vraag om het certificaat verantwoord alcohol schenken te behalen. Een groot aantal mensen heeft dit reeds gedaan, maar voor degenen die dit nog niet hebben gedaan, graag even regelen.

We zijn dit seizoen gestart met het draaien van bardiensten door teams welke dan de hele dag de bardiensten verzorgen. Per competitieronde worden er 2 teams aangewezen en staan dan gezamenlijk of los van elkaar achter de bar. Groot voordeel hier van is dat ieder team maar 2 zaterdagen per seizoen bardienst heeft tijdens onze wedstrijddagen in onze eigen hal.

Ook dit seizoen hebben we te maken met problemen in de sporthal, riool; schoonmaak; schimmel; niet werkende douches, en zo zijn er nog wel meer zaken te bedenken. We hebben de gemeente gevraagd samen met ons aan tafel te gaan en dan kijken of we voor deze problemen een goede oplossing kunnen vinden.

Langs deze weg willen we jullie een leuke en sportieve 2e helft van de competitie toe wensen. En let ook eens op de jonge vrijwilligers binnen onze vereniging ! Super mooi om te zien dat we zoveel jong volwassenen hebben die als scheidsrechter voor 1 van onze teams willen fluiten ! En misschien zouden deze kinderen het op prijs stellen wanneer ze complimenten ontvangen.

Wij als bestuur zijn enorm trots dat we deze ontwikkeling, samen met jullie mee mogen maken, en natuurlijk zijn we ook erg trots op de overige leden; supporters en vrijwilligers !

Namens het bestuur,

Martijn Jansen

Instructie verantwoord alcohol schenken

We zijn een 2-tal jaren verder en de vereniging is nog verder gegroeid. Een aantal jeugdleden zijn senior leden geworden en we hebben nieuwe leden erbij gekregen.

Omdat wij als leden bardiensten draaien in onze kantine moeten wij de instructie verantwoord alcohol schenken gedaan hebben.

Aan u allen de vraag deze instructie te volgen en vervolgens de toets te doen.

Deze afschriften komen in de kantine te liggen zodat we bij controle van de gemeente deze kunnen tonen en daarmee aantonen dat we aan de regels voldoen.

 

De instructie en de test kan middels onderstaande link worden gedaan:

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/lessons/Q8-WklNXYVeASPLX3qNCZnERSm5RzMxn

Je moet een account aanmaken om de toets te doen.

Als je de toets gedaan hebt krijg je het certificaat gemaild.

Deze graag doorsturen naar secretariaatthriantha@hotmail.com

Alvast onze dank.

 

Bestuur vv Thriantha