Tag: Bestuur

Van de Bestuurstaofel

Geachte leden,

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2019 – 2020 al weer in volle gang, Het komend weekend, zaterdag 21 september, start voor velen van ons de competitie. Nadat alle teams reeds wedstrijden op 1 van onze eigen toernooien hebben kunnen spelen en/ of al een bekerwedstrijd hebben gespeeld hopen we dat de teams klaar zijn voor een suCCesvol seizoen. Tijdens het zomerreces hebben we een vernieuwde jeugdcommissie geïnstalleerd, nadat een aantal mensen hadden aangegeven te willen stoppen is het gelukt om een zestal mensen bereid te vinden om het stokje over te nemen. Gedurende het seizoen horen we meer van de deze enthousiaste groep mensen.

Aanstaande woensdag, 18 september, staat al weer de jaarlijkse ledenvergadering op de planning. Voorafgaand aan de ledenvergadering staat er een JEUGDLEDENVERGADERING gepland. Om de jeugd een beetje te helpen hebben we alle teams een aantal vragen gesteld waar ze over na moeten denken. Deze vragen worden dan tijdens de JEUGDLEDENVERGADERING besproken. We rekenen op een groot aantal jeugdleden en hun trainers/ leiders. Mini’s zijn niet voor deze vergadering uitgenodigd. Maar als er mini’s zijn die graag willen komen zijn ze natuurlijk van harte welkom!
Om 20.30 uur starten we dan met onze eigen ledenvergadering. Vaak zien we dat de opkomst voor deze vergadering niet heel hoog is. Dat is eigenlijk wel jammer. Als vereniging met heel veel vrijwilligers werken we er het hele jaar hard aan om alles up and running te houden. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden veel momenten nog eens besproken en is er ook zeker ruimte om met goede ideeën te komen en oplossingen en/ of “problemen” bespreekbaar te maken. Heeft u tijd of maakt u even tijd voor de ledenvergadering ?

Op 16 oktober wordt er een OUDERAVOND georganiseerd, doel is om ook ouders mee te nemen in het reilen en zeilen van de vereniging. Nadere info hieromtrent volgt, maar noteer de datum vast in uw agenda.
We wensen alle teams een sportief, gezellig en suCCesvol seizoen toe !

Het Bestuur

Van de Bestuurstaofel (2019-01)

Het jaar 2019 is inmiddels van start gegaan, de meesten van ons zijn inmiddels weer aan het werk of naar school.Het bestuur heeft haar 1e vergadering van 2019 ook achter de rug en een aantal zaken uit deze vergadering willen we graag met de leden delen:

  1. Het afgelopen seizoen hebben we een aantal jongens van buitenaf, binnen onze club mogen verwelkomen. Inmiddels zijn de jongens heren geworden, en hebben we van dit jongensteam m.i.v. het seizoen 2018 -2019 het Heren 2 team gemaakt. Binnen het bestuur vinden we het belangrijk, dat ook jongere leden mee kunnen denken in het beleid van de club. We hebben Bonno Herder bereid gevonden vanaf januari 2019 toe te laten treden tot het bestuur. We wensen hem heel veel succes en als er vragen/suggesties zijn kan ook Bonno worden benaderd.
  2. Na een aantal jaren niets met de consumptieprijzen te hebben gedaan, hebben we besloten om per 1 januari 2019 de prijzen enigszins op te schroeven.
  3. Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over een bijeenkomst van of met wijze leden. Tijdens deze bijeenkomst willen we met de leden graag van gedachten wisselen, waar we ons als club nog zouden willen en/of kunnen verbeteren. We nodigen langs deze weg, dan ook alle leden uit, om op om deze avond aanwezig te zijn om punten aan te dragen, maar ook zaken als herenvolleybal; ontwikkeling van beachvolleybal binnen Thriantha gezamenlijk te bespreken en misschien voel je je geroepen om mee te denken in oplossingen. Datum van deze bijeenkomst volgt.
  4. Het aantal zitplaatsen in de sporthal, en dan vooral beneden, is al enige jaren een “probleem”.  Onlangs zijn ons stoelen aangeboden, die hier naar onze mening uitstekend voor geschikt zijn. De stoelen zijn in de kerstvakantie opgehaald en staan inmiddels in de hal. Naast de stoelen hebben we ook een aantal tafels gekregen, die we willen gebruiken voor de tellers.

Komend weekend beginnen de wedstrijden weer en we starten op de vrijdagavond in onze eigen hal met een 2-tal krakers.

De wedstrijden tussen : HEREN 4 (1,5) – HEREN 3(de Zwien’n), aanvang 19:00 & DAMES 1 – DA ES 2. aanvang 21:00.    

Naast deze krakers zijn er in de hal nog twee  wedstrijden.

Om 19.00 uur Thriantha MB 1 – MSK B1 & Thriantha MB 2 – VIOS/VCR MB 1 en om 21.00 uur Thriantha DS 5 – VIOS/R DS 2

Rest ons nog een ieder een sportieve 2e helft van het seizoen toe te wensen en hopelijk kunnen we net als bijna ieder seizoen een aantal kampioenen huldigen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Samenwerking met VC Zwolle

Na de fantastische clinic aan het eind van het afgelopen seizoen hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor een samenwerking met de eredivisieclub VC Zwolle. We zijn blij om jullie nu te kunnen informeren dat we, na een aantal goede gesprekken, gekomen zijn tot een samenwerking met VC Zwolle.

Deze samenwerking start al op vrijdag 16 november in de vorm van een clinic voor onze trainers! Het idee is om dit seizoen al zo’n 3 a 4 sessies te plannen. Vrijdagavond 16 november komen ze bij ons, daarbij worden alle trainers binnen Thriantha uitgenodigd. Ze gaan ons helpen bij het opzetten van trainingen, omgaan met kinderen/ mensen, oefenstof en wat er nog meer bij komt kijken om een leuke en goede training te bedenken. Daarnaast is het de bedoeling om de clinic (voor leden), zoals afgelopen seizoen gegeven, ook jaarlijks te herhalen. Kortom: voor veel mensen een leerzame periode om gebruik van te maken binnen de vereniging.

De Technische Commissie (TC) zal e.e.a. gaan begeleiden. Dus mochten jullie goede ideeën / suggesties hebben, breng deze dan in bij de TC of op vrijdagavond 16 november. U kunt zich voor 16 november opgeven, bij één van de leden van de TC: Marc, Henk-Jan, Lieke, Mariska, Mirella of Gonda. We rekenen op een goede samenwerking de komende jaren.

Een sportieve groet,

Het Bestuur

 

 

Ledenvergadering 19 september (deel 1)

Op woensdagavond 19 september hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. We begonnen de vergadering met 1 minuut stilte, wegens het overlijden van Henk Klein (speler H1) op zondag 19 augustus.

Hierna volgden wij de agenda:
Als eerste kwam het jaarverslag van de secretaris. Opvallende punten hierin waren, dat de dames Recreanten het afgelopen seizoen KAMPIOEN in hun klasse zijn geworden. Daarnaast konden we mee delen, dat we in het afgelopen seizoen gegroeid zijn met 14 leden. Dit is exclusief de leden van het nieuwe heren team, die zich in het huidige seizoen hebben ingeschreven.

Vervolgens een keurige presentatie van de jeugdcommissie. Het vasthouden van het grote aantal mini’s lijkt problematisch, hierin zakken we dus iets in aantal. Het positieve is, dat er voor onze jeugdleden, naast hun trainingen en wedstrijden, wel erg veel wordt georganiseerd en deze activiteiten worden ook nog eens zeer goed bezocht!

De penningmeester deelde mee, dat we het afgelopen seizoen positief hebben afgesloten. Ondanks een aantal investeringen, die zijn gedaan.

Na de pauze hebben we, na 8 jaar afscheid moeten nemen van Anky, als bestuurslid. Anky heeft een aantal jaren de rol van penningmeester vervuld en de laatste jaren heeft ze er voor gezorgd, dat onze sponsorinkomsten drastisch zijn gestegen. Daarnaast zijn bijna alle teams voorzien van pakken, tassen, hoody’s en bidons. Anky bedankt voor je inzet in het bestuur van onze club!

Daarna hebben we Tonnie Bril gehuldigd voor haar 43 jarige jubileum. In het verleden zijn niet alle nieuwe leden goed vastgelegd. Naenig denk- en speurwerk bleek, dat we Tonnie niet hebben gehuldigd bij haar 40 jarig lidmaatschap, maar dat blijkt ook na 43 jaar nog altijd te kunnen.

 

 

 

Tot zover deel 1 van de ledenvergadering 2017 – 2018

Het bestuur

In Memoriam

Afgelopen zondag bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat Henk Klein in de leeftijd van 50 jaar is overleden.

Henk speelde sinds enkele jaren bij ons in het Heren 1 team.

We wensen de nabestaanden en onze mannen van Heren 1 veel sterkte toe met dit verlies.

Aanstaande vrijdag is er de gelegenheid om te condoleren en zaterdag zal er in besloten kring afscheid worden genomen van Henk.
 

Het bestuur