Tag: Ledenvergadering

Verslag van de Jeugdledenvergadering

Woensdag 18 september was het dan zover, dat we naast onze jaarlijkse ledenvergadering de eerste JEUGD Ledenvergadering hebben gehouden. De nieuw gevormde jeugdcommissie is bij de jeugdteams langs geweest met een aantal vragen die ze konden voorbespreken met hun trainer. Eén van de vragen was : welke vraag hebben jullie aan het bestuur ?

Onze jeugd, maar ook zeker de trainers hebben dit heel serieus opgepakt ! Ook dat mag weleens gezegd worden.
De opkomst was fantastisch, en ook de inbreng van de teams was fantastisch !! Als bestuur en jeugdcommissie zijn we supertrots dat we deze vereniging mogen besturen en dat we er samen met jullie een geweldige vereniging van hebben gemaakt, en dat willen we natuurlijk ook zo houden.

Maar nu komt het …………… een van de vragen van een team was dat ze weleens een CLINIC van CELESTE PLAK zouden willen hebben. Zo is het gekomen dat we dinsdag 24 september contact hebben gelegd met Celeste. Celeste had daar ook wel zin in, en ze zij er bij : ik kan op 1, 2 of 3 oktober of anders in december.

We moesten daarvoor gisteren nog wat zaken overleggen en zo kwam het dat CELESTE ons gistermiddag om 17.30 uur een berichtje stuurde met : TOT WOENSDAG 2 oktober !!

Ledenvergadering op 18 september a.s. in de kantine van de sporthal.

 

Aan alle (jeugd)leden,

Op woensdag 18 september is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Anders dan anders deze keer.

We beginnen om 19:00 uur met een heuse Jeugdledenvergadering waarbij we alle jeugdleden met trainers uitnodigen.
Afgelopen week is de nieuwe jeugdcommissie (hierover volgt meer info op de ledenvergadering) bij de teams langs geweest met de uitnodiging. Bij deze rondgang is al met de teams besproken wat er van hun wordt verwacht op de jeugdledenvergadering. We (de nieuwe jeugdcommissie) hebben de jeugdleden een 3-tal stellingen voorgeschoteld (zie bijlage) waar ze met het team één of meerdere antwoorden op moeten geven. Samen met de trainer kunnen ze dit uitwerken en presenteren op de jeugdledenvergadering. Daarnaast mogen ze als team een vraag aan het bestuur cq. vereniging stellen.
Daar waar mogelijk zullen we deze vraag direct beantwoorden. Zo niet dan zal later een antwoord volgen.

Agenda jeugdledenvergadering

Vervolgens starten we om 20:30 uur met de ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten, wat vaak een opsomming is van feiten hebben we een actief deel aan het einde van de vergadering. In de koffiepauze willen we alvast een 5-tal stellingen presenteren waar men tijdens het 2e deel van de vergadering alvast over kan nadenken. Na de rondvraag gaan we groepjes maken waar deze stellingen worden besproken. Middels Post-its kunnen de groepjes dit plakken op een flipover.
Nadat alle Post-its zijn geplakt gaan we deze samen doornemen. De stellingen zijn naar onze mening sterk gekozen en zijn daarom ook benieuwd naar de reacties van (alle) leden. Met andere woorden; weest allen welkom op de ledenvergadering en laat, naast je te laten informeren over het wel en wee van de vereniging je stem en/of mening horen. Wellicht hebben we allemaal daar iets aan en komen we als vereniging nog verder vooruit.

Agenda ledenvergadering.

 

Allen tot woensdag 18 september.

Het Bestuur van de mooiste club uit zuid-oost Drenthe (en omstreken)

Ledenvergadering 19 september (deel 2)

Jacqueline Streutker in het zonnetje gezet.

Tijdens de ledenvergadering werd Jacqueline Streutker naar voren geroepen. Dit was voor haar geheel onverwachts. Jacqueline is in april gestopt als speelster/ trainer van dames 2. Zij wil meer tijd aan haar gezin gaan besteden, na vele jaren actief te zijn geweest als speelster maar zeker ook als vrijwilliger, op allerlei posities binnen de vereniging. Het bestuur heeft daarom gemeend haar te moeten voordragen als 1e erelid in het bestaan van onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur deze vraag aan de ledenvergadering gesteld, en deze was het er unaniem mee eens om Jacqueline tot erelid van Thriantha te benoemen!

vv Tnriantha - erelid Jacqueline Streutker 2018

Jacqueline nogmaals van harte gefeliciteerd !!

Het bestuur

 

Ledenvergadering 19 september (deel 1)

Op woensdagavond 19 september hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. We begonnen de vergadering met 1 minuut stilte, wegens het overlijden van Henk Klein (speler H1) op zondag 19 augustus.

Hierna volgden wij de agenda:
Als eerste kwam het jaarverslag van de secretaris. Opvallende punten hierin waren, dat de dames Recreanten het afgelopen seizoen KAMPIOEN in hun klasse zijn geworden. Daarnaast konden we mee delen, dat we in het afgelopen seizoen gegroeid zijn met 14 leden. Dit is exclusief de leden van het nieuwe heren team, die zich in het huidige seizoen hebben ingeschreven.

Vervolgens een keurige presentatie van de jeugdcommissie. Het vasthouden van het grote aantal mini’s lijkt problematisch, hierin zakken we dus iets in aantal. Het positieve is, dat er voor onze jeugdleden, naast hun trainingen en wedstrijden, wel erg veel wordt georganiseerd en deze activiteiten worden ook nog eens zeer goed bezocht!

De penningmeester deelde mee, dat we het afgelopen seizoen positief hebben afgesloten. Ondanks een aantal investeringen, die zijn gedaan.

Na de pauze hebben we, na 8 jaar afscheid moeten nemen van Anky, als bestuurslid. Anky heeft een aantal jaren de rol van penningmeester vervuld en de laatste jaren heeft ze er voor gezorgd, dat onze sponsorinkomsten drastisch zijn gestegen. Daarnaast zijn bijna alle teams voorzien van pakken, tassen, hoody’s en bidons. Anky bedankt voor je inzet in het bestuur van onze club!

Daarna hebben we Tonnie Bril gehuldigd voor haar 43 jarige jubileum. In het verleden zijn niet alle nieuwe leden goed vastgelegd. Naenig denk- en speurwerk bleek, dat we Tonnie niet hebben gehuldigd bij haar 40 jarig lidmaatschap, maar dat blijkt ook na 43 jaar nog altijd te kunnen.

 

 

 

Tot zover deel 1 van de ledenvergadering 2017 – 2018

Het bestuur